Dokumenty do pobrania

Wzory, formularze

Przejdź do artykułu

Inicjatywa lokalna

Jest to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami. W tym przypadku to mieszkańcy gminy przychodzą do nas z pomysłem, np. jakiegoś wydarzenia, a my wspieramy ich w jego realizacji finansowo i rzeczowo. Tak więc trochę dają od siebie mieszkańcy, trochę daje od siebie urząd.

Przejdź do artykułu

Mały grant

Tzw. mały grant (czasami określany jako mała dotacja) jest uproszczoną formą udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. To dotacja bez konkursu. Ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa – jest to jej pomysł i jej inicjatywa.

Przejdź do artykułu

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert jest to sposób wybrania organizacji, która od władz publicznych otrzyma dotację na realizację zadania.
Dotacja może być udzielona na: wsparcie – czyli dofinansowanie realizacji zadania oraz powierzenie – czyli całkowite pokrycie ze środków publicznych kosztów zadania.

Przejdź do artykułu