Program współpracy

Program współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Przejdź do artykułu

Konsultacje programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi

Raport z konsultacji społecznych

Przejdź do artykułu