Odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorców

Jeśli na terenie gminy Izabelin tylko prowadzisz firmę, musisz mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Przejdź do artykułu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres, godziny otwarcia i inne przydatne informacje

Przejdź do artykułu

Przyczepka w PSZOK-u

Możesz wypożyczyć przyczepkę, aby przetransportować odpady do PSZOK-u.
Przyczepka o wymiarach 210 x 125 x 35 cm ma plandekę z otwieranymi burtami z przodu i z tyłu.

Przejdź do artykułu

Harmonogramy odbioru odpadów na 2024 rok

Jest 6 harmonogramów. Aby znaleźć ten, który Cię dotyczy, w poniższym spisie najpierw znajdź swoją miejscowość, a potem ulicę (możesz się posłużyć skrótem klawiszowym Ctrl F – otworzy się okienko wyszukiwania, w którym wpisz nazwę ulicy).

Przejdź do artykułu

Punkty zbiórki elektroodpadów

MiniPunkty do zbiórki elektroodpadów

Przejdź do artykułu

Usuń azbest, nie zwlekaj!

W Polsce wszystkie wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 r.

Przejdź do artykułu

Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła

Gmina Izabelin przystąpiła do pilotażowego programu „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”

Przejdź do artykułu

Azbest – przekaż informację

Jeśli masz na swoim terenie wyroby z azbestu, musisz co roku podawać pewne informacje.

Przejdź do artykułu

Informacje o gospodarce odpadami

Informacje udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)

Przejdź do artykułu

Odbiór nieczystości ciekłych

Dowiedz się, jakie obowiązki dotyczące odbioru nieczystości ciekłych mają zajmujący się tym przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości.

Przejdź do artykułu

Kiedy złożyć lub zmienić deklarację odpadową

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkich mieszkańców gminy Izabelin. Oznacza to, że jeśli tu mieszkasz, musisz płacić za wywóz śmieci, nawet jeśli nie jesteś tu zameldowany. Abyśmy mogli wyliczyć Ci wysokość tej opłaty, złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do artykułu

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

System gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie funkcjonuje już od 2012 roku, mimo to nadal nie wszyscy właściwie postępujemy z odpadami. W związku z tym wyrywkowo kontrolujemy, czy mieszkańcy segregują śmieci.

Przejdź do artykułu

Opłaty za wywóz śmieci

Wszystkich mieszkańców gminy Izabelin obowiązuje segregacja odpadów.

Przejdź do artykułu