Nagroda sportowa

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Izabelin sportowcom i trenerom za wybitne osiągnięcia lub osobom, które aktywnie działają na rzecz sportu w naszej gminie.

Stypendium sportowe

Stypendium przyznaje Wójt Gminy Izabelin młodym sportowcom za wysokie wyniki w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej.