Aktualności


WażneŚwiadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Gmina Izabelin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie zaprasza do złożenia oferty. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

Zapytanie ofertowe - zajęcia muzyczne dla seniorów

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: PROWADZENIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH Z ELEMENTAMI TAŃCA DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W IZABELINIE PRZY UL. MATEJKI 19

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług pogrzebowych

Gmina Izabelin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie ponownie zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin. Jednocześnie informuje, iż na zapytanie ofertowe opublikowane w dniu 20 listopada nie wpłynęła żadna oferta.

2023-12-04, 10:25

POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W IZABELINIE PRZY UL. MATEJKI 19

ROZSTRZYGNIĘTE W dniu 28 listopada 2023 roku przeprowadzono wybór ofert w trybie zapytania ofertowego na posiłki dla osób dorosłych uczestników Dziennego Domu Senior + w Izabelinie przy ul. Matejki 19 Informuję, że w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: Gminna Stołówka w Izabelinie z siedzibą w Hornówku, ul. Szkolna 2a, 05-080 Izabelin

Przejdź do wszystkich aktualności
Plakat ministerstwa
Plakat ministerstwa AOON
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa - baner informacyjny