Wkład mieszkańców może mieć formę:

  • pracy społecznej,
  • wkładu rzeczowego,
  • wkładu finansowego.

Wkład urzędu to na przykład:

  • zakup usług i materiałów,
  • użyczenie przestrzeni,
  • użyczenie sprzętu.

W ramach inicjatywy lokalnej można zrealizować wiele pomysłów, np.:

  • zazielenianie i zagospodarowywanie przestrzeni,
  • imprezy kulturalne i sportowe,
  • warsztaty,
  • pikniki sąsiedzkie czy potańcówki.

Ważne!
Każdy mieszkaniec gminy może bezpłatnie wziąć udział w wydarzeniach realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej. Pamiętaj o tym przy planowaniu kosztorysu inicjatywy.

Jako urząd nie możemy przekazać pieniędzy bezpośrednio na realizację pomysłu.

Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z organizacji wydarzenia.

We wniosku nie można wskazywać firm lub osób, którym urząd ma zlecić wykonanie konkretnej usługi.

Informacje o aktualnych inicjatywach lokalnych znajdziesz w Aktualnościach.

Dla ułatwienia przeszukiwania możesz posłużyć się lupką, która znajduje się w prawym górnym rogu strony.