WESOŁE ZABAWY MATEMATYCZNE


1. „Kartofelki”

Rodzic i dziecko wybierają sobie kilka kolorów mazaków. Na papierze wpisuję kolejne liczby od 1 do 20 różnymi kolorami. Dziecko szuka najmniejszej liczby, otacza ją i łączy z następną wg kolejności (od najmniejszej do największej) obrysowuje „kartofelkiem”. Następnie rodzic prowadzi linię do kolejnej liczby itd. Aż do połączenia wszystkich liczb. Uwaga! Linie nie mogą się przecinać i ani dotykać, wolno przejść przez swojego kartofelka.

2. „Kto szybciej wejdzie na górę?” – gra z miarą krawiecką

Pierwsza wersja: Rodzic i dziecko mają swoją miarę krawiecką i spinacz do bielizny oraz dwie kostki do gry. U każdego gracza spinacz wpięty jest na 
cyfrze 1. Na umówiony sygnał jednocześnie wyrzucają dwiema kostkami. Po odczytaniu sumy kropek przesuwają klamerkę na miarce o tyle miejsc do góry. Wygrywa ta osoba, która najszybciej dotrze do miejsca oznaczonego liczbą 100.

Druga wersja: Rodzic i dziecko mają swoją miarę krawiecką i spinacz do bielizny oraz dwie kostki do gry. U każdego gracza spinacz wpięty jest na cyfrze 1. Każdy po kolei rzuca dwoma kostkami i przesuwa w górę spinacz, o tyle oczek ile jest razem na dwóch kostkach. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do miejsca oznaczonego 100. 

3. „Kreślenie egipskich wzorów”

Dziecko otrzymuje kartkę w kratkę i mazak. Kropką zaznaczony jest początek szlaczka. Rysuje szlaczek według instrukcji rodzica. Zaczynamy od miejsca zaznaczonego kropką: dwie kratki do góry, dwie w prawo, jedna w dół, jedna 
w lewo, jedna w dół, dwie w prawo, dwie kratki do góry, dwie w prawo, jedna 
w dół, jedna w lewo, jedna w dół, dwie w prawo, dwie kratki do góry, dwie 
w prawo, jedna w dół, jedna w lewo, jedna w dół, dwie w prawo itp. Dalej dziecko samo kończy rysowanie szlaczka.

4. „Mucha idzie”

Rodzic rysuje kwadrat i dzieli go na 9 pól. W środkowym polu wpisuje literę „M” – to mucha. Prosi aby dziecko słuchało jej słów i kontrolowało wzrokiem jak idzie mucha (pozostałe pola można podpisać cyframi od 1 do 9, bez 5 bo to pole oznaczone jest literą „M”). Rodzic mówi: Mucha idzie w prawo, do góry, do góry, w lewo, na dół itp. Gdzie jest mucha? Dziecko pokazuje dokąd ich zdaniem doszła mucha lub mówi na jakiej cyfrze się zatrzymała.

5. „Gimnastyka z kostkami”

Rodzic rzuca dwiema kostkami w różnych kolorach. Kostka jedna oznacza rodzaj

ćwiczenia, kostka druga – ile razy trzeba powtórzyć ćwiczenie.

1 – skłony do przodu 
2 – przeskakiwanie z nogi na nogę
3 – przysiady 
4 – stanie na jednej nodze (rzut kostką wyznacza ile sekund po dodaniu do 
5 sekund)
5 – krążenie ramion (duże koła)
6 – pajacyki

Życzymy miłej zabawy

Galeria zdjęć


Logo mfundacja
Logo mfundacji