budynek, wejście do budynku
Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczny, wszechstronny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi wychowankowie czuli się kochani, akceptowani i szczęśliwi. Przygotowujemy ich do wykorzystania swoich mocnych stron ipokonywania własnych słabości. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku i tolerancji. Poprzez staranny dobór form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków dajemy im możliwość:

  • uczestniczenia w ciekawych zajęciach;
  • kreatywnego myślenia;
  • samorealizacji;
  • samodzielnego działania;
  • współpracy z innymi.

Naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego są rodzice, organ prowadzący, środowisko lokalne. Jesteśmy partnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.