KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA

IM. KS. ALEKSANDRA FEDOROWICZA W IZABELINIE NA LATA 2023 - 2028

Nasze przedszkole będzie placówką ukierunkowaną na działania stymulujące, rozwijające działania ekologiczne w oparciu o rozbudzenie ciekawości świata, samodzielność oraz kreatywność. Celem, do którego będę dążyła w czasie kierowania placówką będzie  przedszkole, w którym dzieci od najmłodszych lat uczą się samodzielności, przedszkole, w którym dzieci mają stworzone warunki do aktywności, wyrażania własnej inicjatywy i zdolności twórczych i kreatywnych. Wyróżniać nas będzie absolwent kończący edukację przedszkolną, który będzie aktywny, który będzie szukał wiedzy o świecie w książce, poprzez własne działanie i doświadczanie. Sposób myślenia naszego absolwenta będzie ukierunkowana na „chcę, szukam, działam”, a nie na uzależnienie od mediów, czy Internetu. Jednocześnie będzie to absolwent, który jest bardzo chłonny wiedzy, żądny wrażeń i nowych doświadczeń, a zarazem potrzebujący bardzo dużo ruchu.

              Chcemy stworzyć warunki, które uatrakcyjniającą edukację w naszym przedszkolu i będą doskonale łączyły się z Podstawą Wychowania Przedszkolnego, głównie dlatego, że działania polegające na zdobywaniu przez dzieci kolejnych sprawności opierać się będą na wrodzonej  i autentycznej dziecięcej ciekawości świata, a poznawanie otaczającej rzeczywistości odbywać się będzie przez zabawę. Dzieci, rozbudzały w sobie chęć zdobywania wiedzy o świecie przyrodniczym i technicznym. W czasie realizacji zadań dziecko cały czas będzie aktywne, a dzięki temu będzie poszerzać swoją ciekawość i twórczość poprzez bezpośrednie działanie i doświadczanie.

Współczesne przedszkole ma stwarzać możliwie najkorzystniejsze warunki rozwoju dziecka, dostarczać mu bodźców stymulujących, wyrównywać braki wywołane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Elementem motywującym dzieci do działania będzie zdobywanie sprawności przez dzieci.

Sprawności zdobywane przez dzieci to:

1.    Jestem samodzielny.

2.    Dotykam, doświadczam.

3.    Twórczy Przedszkolak.

4.    Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo.

5.    Kim będę-kim zostanę.

6.    Z ekologią ręka w rękę.

7.    Mistrz szachowy i kodowania.

8.    Młody Wolontariusz - Patriota.

 

Nastąpiła zmiana nazw grup. Wychowawczynie oraz Panie z obsługi w miarę możliwości pozostają niezmienne.

  1. Maluchy I - Leśne Skrzaty
  2. Maluchy II - Leśne Ludki
  3. Średniaki I - Tropiciele
  4. Średniaki II - Mali odkrywcy
  5. Starszaki I - Podróżnicy
  6. Starszaki II - Wędrownicy
  7. Zerówka I - Bystrzaki
  8. Zerówka II – Poszukiwacze Przygód