Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania, które mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci. Głównym zadaniem   jest korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Terapię pedagogiczną w naszym przedszkolu prowadzi Anna Frątczak.


Obserwacje dzieci oraz konsultacje z wychowawcami we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są zawsze na początku roku szkolnego.

Dzieci zakwalifikowane na terapię uczestniczą w zajęciach po pisemnej zgodzie rodziców. Podczas zajęć pracujemy nad wspomaganiem percepcji wzrokowej i słuchowej, wspomaganiem motoryki dużej i małej, grafomotoryki, koncentracji i skupienia uwagi, rozwojem poznawczym i rozwojem funkcji językowych.

Podczas pracy wykorzystujemy metody, które stymulują i wspierają zaburzone funkcje, są to min:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
  • Meda Dobrego Startu;
  • Dziecięca matematyka;
  • Pedagogika Zabawy;
  • Bajkoterapia;
  • Muzykoterapia.