pluszowy miś trzyma banknoty stu złotowe

Płatności

Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą od godz.07:00 do 08:00 oraz od godz. 13:00 do 17:00-1,00 PLN za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (za każdą rozpoczętą godzinę).
Dzienna Stawka żywieniowa: 10,00 zł
Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej (t.j. 8:00 – 13:00) jest bezpłatny.
Numer konta przedszkola:
Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie
PKO BP SA II/O Warszawa
Nr konta: 88 1020 1026 0000 1802 0180 4707

UWAGA!

Wpłat na Radę Rodziców należy dokonywać na konto Rady Rodziców