Plik graficzny z edytora
Gminne Przedszkole w Izabelinie jest placówką oświatową o wieloletniej tradycji. Początki jego istnienia sięgają prawdopodobnie 1947 roku. Zostało utworzone jako pierwsze na terenie Izabelina, który był wtedy częscią gminy Stare Babice, pod nazwa „Pañstwowe Przedszkole w Izabelinie". Początkowo budynek przeznaczony na placówkę przy ul. 3 Maja 47 był wynajmowany przez gminę od pani Janiny Załugi. Położenie obiektu było idealne dla przedszkola, ponieważ budynek znajdował się w pewnym oddaleniu od ulicy, a wokół niego znajdował się duży plac, który można było przeznaczyć na plac zabaw da dzieci. Teren byl ogrodzony i bezpieczny. W początkowym okresie warunki lokalowe i wyposazenie przedszkola byly dość skromne. W budynku miesciły się: dwie sale, kuchnia, piwnica, kancelaria, magazyn oraz szatnia. Toalety dla personelu znajdowały się na zewnątrz budynku, natomiast dzieci korzystały z nocników. Kuchnia gotowała posiłki na piecach węglowych, a woda przynoszona była ze studni. Przedszkole otaczał duży, ogrodzony teren. Miejsce to było bezpieczne do zabaw dla dzieci, jednak nie przypominato obecnych placów zabaw, było to zwykle podwórko bez sprzętów czy zabawek. W przedszkolu mieściły się dwa oddzialy po 25 dzieci. W 1976 roku Urzad Gminy w Starych Babicach wykupil wynajmowany na przedszkole obiekt od wlascicielki. W tym samym roku udało sie zaadaptować drugi budynek znajdujący się na tej posesji na dodatkowe pomieszczenie. Dzięki temu stworzona została dodatkowa, trzecia grupa przedszkolna, a liczba dzieci zwiekszyla się do 80. W 1987 roku preprowadzono remont, w wyniku ktorego do nowego budynku przeniesiona zostala kuchnia. W obu obiektach podłączono centralne ogrzewanie, doprowadzono wodę z pobliskiej szkoły, co dało możliwość wyposażyć budynki w toalety dla dzieci. Było to dużym udogodnieniem zarówno da wychowanków, jak i nauczycieli. W latach 1994-1995 gmina połączyła oba wolnostojące budynki łącznikiem, dzięki czemu przedszkole wzbogaciło się o dwie nowe sale, dwie łazienki dla dzieci oraz dwie toalety dla personelu, a także pokój socjalny. W tym czasie placówka podłączona została do wodocigowej sieci miejskiej i od 1995 roku każda grupa dzieci mogła korzystać z własnej łazienki. Przedszkolny plac zabaw został wyposazony w dodatkowe sprzęty do zabaw ruchowych, ktöre uatrakcyjniły pobyt dzieci na swieżym powietrzu. W tym czasie w przedszkolu nauczycielki pracowaly z czterema grupami liczącymi ogółem 114 dzieci. W 1995 roku ważnym wydarzeniem dla naszej placówki była zmiana pierwotnej nazwy przedszkola na Gminne Przedszkole w Izabelinie, która obecnie nosi nazwę Gminne Przedszkole im. ks. Alekasandra Fedorowicza w Izabelinie. Wzrastajaca liczba ludnosci napływającej na tereny należące do gminy Izabelin spowodowała, że przedszkole nie było w stanie pomiescic wszystkich chętnych dzieci. W tej sytuacji władze gminy na czele z Wójtem i Dyrektor placówki podjęli decyzje o budowie nowego przedszkola w gminie Izabelin. W 2006 roku rozpoczeto budowę, a intensywność prac pozwoliła po roku cieszyć się dużym, nowoczesnym przedszkolem, nieustępującym podobnym placówkom w Europie.
Anna Wysocka