To honorowe odznaczenie nadajemy od 2003 roku [1]. Przyznajemy je osobom, które podjęły inicjatywy szczególnie cenne dla gminy lub szczególnie zasłużyły się dla izabelińskiej wspólnoty. Laureat otrzymuje buławę zwieńczoną głową łosia – króla Kampinoskiego Parku Narodowego. Tytuł przyznajemy co roku za poprzedni rok.

O tym, kogo uhonorujemy tytułem, decyduje specjalnie powołana kapituła. Jej pierwszy skład stanowili: Wójt Gminy Izabelin – Witold Malarowski, Przewodniczący Rady Gminy Izabelin – Jerzy Pietrzak, Zastępca Wójta Gminy Izabelin – Jan Sawa, Prezes Zarządu Korporacji KGL – Lech Skibiński oraz prof. dr hab. Piotr Perzyna. W kolejnych latach do kapituły dołączają kolejni laureaci.

Podstawa prawna
[1] Uchwała nr XV/120/03 Rady Gminy Izabelin w sprawie wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Izabelin.

[2] Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu Kapituły Odznaczenia Honorowego Izabelińczyk Roku.

 

Kapituła odznaczenia honorowego "Izabelińczyk Roku" pod przewodnictwem Wójta Gminy Izabelin, Doroty Zmarzlak, przyznała tytuł "Izabelińczyk Roku 2021" Pani Liliannie Żółtowskiej.

Pani Lilianna Żółtowska, zwana również Lusią, została uhonorowana za swoje nieocenione zasługi.  Przyczyniła się do aktywizacji seniorów mieszkających w gminie Izabelin oraz aktywnie działała w Parafialnym Kółku Różańcowym. Ponadto, jej wkład w proces reaktywowania gminy Izabelin w 1995 roku jest niezaprzeczalny. Pani Żółtowska zaszczyciła Aleję Dębów, sadząc drzewo upamiętniające Księdza Wacława Kurowskiego. Przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa izabelińskiego Klubu Seniorów, od 2007 roku, a obecnie jest Prezesem Honorowym tej organizacji. Jej oddanie społeczności lokalnej i działalność na rzecz innych jest godna uznania i stanowi przykład dla innych.

Rok 2020 w Izabelinie był niezwykle nietypowy. Buławę honorowego tytułu "Izabelińczyka Roku" otrzymali nauczyciele przedszkoli i szkoły w naszej gminy.

Ta decyzja podkreślała nie tylko ogromne znaczenie ich pracy, ale także symbolicznie podkreślała, że praca nauczycieli ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa. To oni, poprzez swą poświęconą edukację, kształtują przyszłe pokolenia, wpływając na ich umiejętności, wartości i postawy. W ten sposób tworzą fundamenty dla lepszej przyszłości naszej społeczności.

Maryla Łukasińska - wieloletnia dyrektor Domu Kultury w Laskach, a także wicedyrektora, a w roku 2019 p.o. dyrektora CKI i sekretarza Związku AK Kampinos - otrzymała Buławę Izabelińczyka Roku 2019 oraz Medal Pamiątkowy Pro Masovia.

Oto fragment laudacji, opisujący panią Marylę:

(...) wychowawca młodzieży, strażniczka historii, opiekun słabszych, przyjaciel harcerzy, propagatorka kultury. To ona przez lata prowadziła Dom Kultury w Laskach, tworzyła i dyrektorowała Centrum Kultury Izabelin, to na niej opierają się od lat Izabelińskie Spotkania z Książką. Bez niej w ostatnich miesiącach nie byłoby sprawnych szczepień. Wspiera radą i wszelką pomocą tych, którzy mają słabszy moment, uzależnionych, niepełnosprawnych czy zagubionych. Razem z seniorami wprowadza w życie słowa piosenki Jeremiego Przybory i Grzegorza Wąsowskiego "a w sercu ciągle maj". Pilnuje wraz ze środowiskiem AK Kampinos, byśmy nie zapomnieli. Wyszukuje, załatwia, pomaga, przynosi, zamyka, zawozi - jest zawsze i wszędzie tam, gdzie jest coś do zrobienia.

Bogusław Górka od lat wspiera finansowo zarówno osoby potrzebujące z naszej gminy, jak i wydarzenia kulturalne organizowane w Centrum Kultury Izabelin. Dzięki jego hojności udało się zebrać znaczącą kwotę na operację chorej na serce dziewczynki – Zuzanki. Operacja z sukcesem odbyła się w Niemczech. Wspierał intensywnie akcję „Pomoc dla Małgosi”. Dzięki jego znaczącej pomocy udało się zakupić specjalistyczny elektryczny wózek dla mamy dwójki dzieci, co pozwoliło jej sprostać codziennym trudnościom życiowym. Pan Bogusław wciąż okazuje serce, życzliwość, pomoc finansową także innym potrzebującym w naszej gminie. Pozostaje przy tym bardzo skromny.

Ponadto jest mecenasem kultury w naszej gminie. Dzięki jego wsparciu Centrum Kultury Izabelin organizuje Festiwal Natura–Kultura–Media im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Kapituła Odznaczenia Honorowego "Izabelińczyka Roku" pod przewodnictwem Wójta Gminy Izabelin przyznała tytuł "Zasłużony dla Izabelina" Panu Witoldowi Malarowskiemu, który zasłużył się swoją wieloletnią 1994-2018 pracą w rozwój Gminy Izabelin.

Pan Witold Malarowski był pierwszym Wójtem Gminy Izabelin i pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez prawie 24 lata, a jego zasługi dla naszej gminy widać na każdym kroku. Nowoczesne szkoły, przedszkola, Centrum Kultury, przychodnia, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja i wodociągi, ulice, sprawnie działający Urząd to tylko część jego zasług.

Stanisław Zawiśliński – dziennikarz, medioznawca, wykładowca akademicki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego, autor i wydawca rozlicznych publikacji dotyczących postaci polskiego kina.

Jako mieszkaniec Hornówka od początku istnienia Centrum Kultury Izabelin włączył się w jego działalność, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. W latach 2008–2009 prowadził cykl popularyzatorski pn. „Izabelińskie Spotkania Filmowe”, na które zapraszał plejadę twórców polskiego kina. Równocześnie jako prezes Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego został propagatorem utrwalania pamięci o związkach Ryszarda Kapuścińskiego z nasza gminą. Dzięki inicjatywie pana Stanisława w Izabelinie zostały dwukrotnie przeprowadzone warsztaty dla studentów Wydziału Dziennikarstwa UW. Trwałym efektem tych warsztatów jest publikacja „Kapuściński w Izabelinie i inne opowieści” oraz film dokumentalny „Z Pińska do Izabelina”.

W 2016 roku pan Stanisław zainicjował w naszej gminie Festiwal Natura–Kultura–Media im. Ryszarda Kapuścińskiego, który prezentuje różne formy przekazu informacji wykorzystywane w nowoczesnym świecie, a które łączy nawiązywanie do standardów twórcy nowoczesnego reportażu – Ryszarda Kapuścińskiego. Sukcesy frekwencyjne festiwalu wskazują, jak potrzebna była taka pozycja w kalendarzu naszych wydarzeń kulturalnych.

Barbara Tenerowicz jest wieloletnią mieszkanką gminy Izabelin. Od 1995 roku pełniła funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie. Jest niezwykle zaangażowana w sprawy społeczne, dąży do poprawy życia najuboższych mieszkańców gminy. Współpracuje nie tylko ze społecznością lokalną. Jako radna w powiecie wykonywała swoje obowiązki rzetelnie, z myślą o wspólnocie samorządowej i mieszkańcach. Jako kierownik GOPS w Izabelinie współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi takimi jak: Towarzystwo Brata Alberta w Laskach, Stowarzyszenie „Społeczna Pomoc” Dom w Sadowej, Szlachetna Paczka oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Izabelinie.

Z inicjatywy pani Barbary w gminie Izabelin organizowane są spotkania wielkanocne i wigilijne dla osób samotnych, starszych, kombatantów oraz nieporadnych życiowo. Spotkania te stały się tradycją wpisującą się w kalendarz gminy. W okresie świątecznym przygotowywane są paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców gminy i dzieci.

Pani Alina od urodzenia związana jest z gminą Izabelin. Tu się urodziła i po ukończeniu liceum pielęgniarskiego rozpoczęła pracę w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Izabelinie. Do dziś pracuje na naszym terenie w zawodzie pielęgniarki. Była radną, działała w Komisji Zdrowia, jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Jest dobrym duchem naszej gminy, zawsze życzliwa i chętnie niosąca pomoc potrzebującym.

Jerzy Pietrzak to wieloletni działacz samorządowy i wybitny społecznik.

W 1994 roku został wybrany do Rady Gminy Stare Babice, gdzie sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Od 1995 (czyli od powstania Gminy Izabelin) do 2014 roku był Przewodniczącym Rady Gminy Izabelin. Stara się znaleźć rozwiązania odpowiadające wszystkim. Stoi za sukcesem Gminy, jej rozwojem i rozbudową.

Od wielu lat angażuje się w rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy Izabelin i powiatu warszawskiego zachodniego. Pomaga chorym skierowanym do leczenia przez ich rodziny lub inne osoby znające problem. Pan Jerzy to skuteczny terapeuta świadczący pomoc psychologiczną i prawną oraz porady praktyczne dla ofiar przemocy domowej i dla rodzin dysfunkcyjnych. Od wielu lat prowadzi działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Laureat jest bardzo oddany swojej pracy zawodowej i społecznej, która wymaga od niej poświęcenia czasu prywatnego, zaangażowania i serca.

Janina Sosnowska z wykształcenia i z zamiłowania jest pedagogiem szkolnym. Wykształciła kilka pokoleń młodych mieszkańców gminy Izabelin. Przez szereg lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora izabelińskiej szkoły. Laureatka propaguje także ideę harcerstwa – organizuje spotkania, obozy i biwaki dla dzieci, które chcą wstąpić w szeregi młodych harcerzy.

Laudację wygłosiła Grażyna Zielińska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Izabelin. Pani Janina z ogromnym wzruszeniem przyjmowała buławę, dziękując za tak miłe wyróżnienie wieńczące jej zawodowy dorobek. Uroczystość uświetnił występ kwartetu Oli Troczyńskiej.

Czesław Apiecionek (ur. 3 sierpnia 1956 w Piasecznie) – polski księgarz, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL.

W 1980 ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980 do 1983 był redaktorem w ośrodku doskonalenia kadr kierowniczych resortu rolnictwa, następnie m.in. redaktorem wydawnictw. Z opozycją demokratyczną związany od 1977, zajmował się dystrybucją publikacji drugiego obiegu wydawanych przez Niezależną Oficynę Wydawniczą oraz Biuletynu Informacyjnego „KOR”. W 1980 współtworzył struktury „Solidarności” w swoim zakładzie pracy. Redagował założone przez siebie pismo „Nasze Sprawy”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w nielegalnych akcjach ulotkowych, współpracował z pismami niezależnymi, tj. „Tygodnik Wojenny” (jest określany jako pomysłodawca tytułu) i „Tygodnik Mazowsze”.

W 1988 założył własne przedsiębiorstwo prowadzące księgarnię (oferującą m.in. emigracyjną „Kulturę”) i antykwariat. Przez kilkanaście lat był właścicielem sieci księgarskiej, w 2004 założył Agencję Literacką Puenta w Izabelinie. Był także członkiem rady nadzorczej Domu Książki i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Należy do Stowarzyszenia Wolnego Słowa

W 2011 odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 1997 został jednym z trzech laureatów Nagrody Kisiela.

Na początku lutego 2012 r. po raz dziewiąty przyznaliśmy wyróżnienie Izabelińczyk Roku. Uroczystość zgromadziła grono laureatów wyróżnienia z poprzednich lat, przedstawicieli władz samorządowych i kościelnych oraz mieszkańców naszej gminy. Zebranych przywitał Witold Malarowski, Wójt Gminy Izabelin i Przewodniczący Kapituły przyznającej wyróżnienie. W podniosłej atmosferze, przy oklaskach zebranych, wójt wyczytał tegoroczne laureatki: Danutę Karczmarek, pełniącą od ponad dwudziestu lat funkcję sołtysa Mościsk oraz prof. Małgorzatę Marczewską, założycielkę i dyrektorkę Prywatnej Szkoły Muzycznej w Izabelinie. Obie panie, z buławami zwieńczonymi głową łosia w dłoniach, zasiadły na scenie wśród laureatów z lat ubiegłych.

Jerzy Pietrzak, Przewodniczący Rady Gminy, odczytał laudację na cześć Danuty Karczmarek, w której podziękował za pełną poświęcenia i oddania pracę sołtysa. Nie miał wątpliwości, że wyróżnienie „Izabelińczyk Roku 2011” trafia w godne i zasłużone dla naszej społeczności ręce. Witold Malarowski, Wójt Gminy Izabelin, przedstawił osiągnięcia, jakich dokonała prof. Małgorzata Marczewska w swojej karierze artysty, pedagoga i propagatora sztuki. Podziękował też laureatce za ponad dwudziestoletnią współpracę i „szlifowanie izabelińskich diamentów” w Niepublicznej Szkole Muzycznej I i II stopnia afiliowanej przy Zespole Szkół w Izabelinie, której prof.Marczewska jest założycielką.

Obie laureatki podziękowały za wyróżnienie. Danuta Karczmarek nie była w stanie ukryć łez wzruszenia i łamiącego się głosu. Prof. Marczewska odczytała wiersz „Koloratura” Wisławy Szymborskiej. Uroczystość ubarwił znakomity występ wokalny wychowanki prof. Marczewskiej – Anny Pioterczak, która wykonała „Wokalizę” Wojciecha Kilara, oraz brawurowy koncert tenora Iwo Orłowskiego z akompaniamentem Wawrzyńca Praska na fortepianie i Macieja Frąckiewicza na akordeonie. Po części artystycznej wokół laureatek zebrały się grupy osób składających gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.

W tym roku kapituła przyznała to niezwykłe wyróżnienie, jak w kabarecie Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, „dwóm starszym panom” – Edwardowi Gierskiemu i Władysławowi Gołąbowi. Uroczyste wręczenie buławy z głową łosia – króla Puszczy Kampinoskiej – nastąpiło w piątek 6 maja br. w Centrum Kultury Izabelin. Uroczystości przewodził Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, który jest jednocześnie przewodniczącym kapituły. Członkowie kapituły, w skład której wchodzą Izabelińczycy Roku z poprzednich lat, zdecydowali, że to właśnie tym dwóm niezwykłym mężczyznom należy się największe gminne wyróżnienie – ponieważ zrobili i nadal robią wszystko, by żyło się nam lepiej.

Ksiądz prof. Stanisław Olejnik, który zgłosił kandydaturę Władysława Gołąba – wieloletniego prezesa Zakładu dla Niewidomych w Laskach oraz prezesa Towarzystwa nad Ociemniałymi (TOnO) – uzasadnił, że „wielkość dzieła Lasek” jest niewątpliwie piękną wizytówką naszej gminy. Profesor Piotr Perzyna odczytał laudację na cześć pana Władysława, w której nakreślił sylwetkę i zasługi laureata. Pan prezes Gołąb zarządza TOnO od 36 lat, współpracuje z wieloma podobnymi zakładami na świecie i w Polsce. Zakład w Laskach jest jednym z największych tego typu ośrodków dla dzieci niedowidzących i ociemniałych na świecie, przebywa w nim stale około 300 dzieci. Na terenie zakładu położonego na obszarze kilkudziesięciu hektarów znajduje się 70 różnych budynków. Mieszczą się tu m.in. przedszkole, szkoły (podstawowa, gimnazja, muzyczna, zasadnicza zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum masażu), internaty, biura, domy zakonne, szpitalik, biblioteki z księgozbiorem zwykłym i w piśmie Braille’a. Podstawową placówką Zakładu jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Głównym celem Lasek jest danie niewidomym wykształcenia, zawodu oraz przywrócenie wiary w sens życia.

Mowę pochwalną na cześć drugiego z laureatów wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Izabelin Jerzy Pietrzak. Powiedział, że Edward Gierski, który od wielu lat piastuje stanowisko Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej, oceniany jest jako osoba pracowita, uczciwa, świetnie zorganizowana i doskonały fachowiec w swojej branży. Przez prawie 50 lat jako dowódca uczestniczył na terenie gminy w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych, zasługując na wysoką ocenę oraz uznanie władz i społeczeństwa. Dowodzone w sposób profesjonalny przez pana Edwarda jednostki OSP są świetnie wyszkolone i od wielu lat uzyskują bardzo dobre oceny z gotowości bojowej, wystawione przez Komendę Powiatową i Wojewódzką PSP. Pułkownik Gierski za całokształt działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej został wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem za długoletnią służbę.

Odbierając buławy wręczane przez wójta gminy i słuchając pięknych słów o sobie i swoich zasługach dla naszej małej ojczyzny , laureaci nie kryli wzruszenia. Serdecznie dziękowali wszystkim za docenienie tego, czemu poświęcili prawie całe swoje życie. Rodzina, przyjaciele i koledzy gratulowali Izabelińczykom Roku 2010 wyróżnienia.

Uroczystość poprowadzili Karolina Dubaniewicz i Mieczysław Morański. Po części oficjalnej uczniowie Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy wykonali koncert pt. „Wiosenne spotkanie z piosenką”.

Pracy niektórych ludzi nie da się przeliczyć na pieniądze, a efektów ich działania opisać, stosując wymierne kryteria. O takich ludziach, realizujących swoją misję bez oglądania się na zapłatę, nieliczących godzin poświęcanych pracy, która jest ich pasją, myślimy zawsze z najwyższym szacunkiem. Jesteśmy dumni, gdy znajdą się w naszym otoczeniu i gdy przyjdzie nam z nimi wspólnie pracować.

W naszej lokalnej społeczności takim człowiekiem jest właśnie pani Elżbieta Szczepkowska. Od wielu lat z oddaniem poświęca się wychowywaniu i nauczaniu dzieci, zarówno tych ze szkoły dla niewidomych w Laskach, gdzie jest zastępcą dyrektora gimnazjum, jak i tych objętych opieką ognisk środowiskowych w Laskach i Izabelinie, w których jest dyrektorem. Wykonuje swoje obowiązki na najwyższym poziomie profesjonalizmu – a w dzisiejszych czasach, gdy nie wystarczy być po prostu dyrektorem, bo trzeba być także menedżerem, znaczy to naprawdę bardzo wiele. Pani Elżbieta jednak zawsze pozostaje przede wszystkim znakomitym wychowawcą, rozumnym i ciepłym pedagogiem, prawdziwym przyjacielem swoich podopiecznych.

Trudno nam dziś wyobrazić sobie parę rąk godniejszych, by przekazać w nie buławę „Izabelińczyka Roku”, niż ręce pani Elżbiety Szczepkowskiej, dla wielu z jej podopiecznych, a także dla nas, którzy mamy zaszczyt z nią współpracować – po prostu pani Eli.

Janusz Cyprian Nowak jest długoletnim mieszkańcem Izabelina i jednym z najbardziej aktywnych członków wspólnoty. Był jednym z inicjatorów powstania samodzielnej Gminy Izabelin poprzez wydzielenie jej z Gminy Stare Babice i prezesem powołanego specjalnie w tym celu Komitetu Reaktywowania Gminy Izabelin. Dlatego przez wielu nazywany jest Ojcem Gminy.

Pan Janusz ani na moment nie zaprzestał aktywnej działalności społecznej. Między innymi był radnym gminnym w kadencji 2002–2006 i przewodniczącym Komisji Zdrowia. Przez kilka lat był prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Izabelin.

To także wybitny sportowiec. Ma najwyższy tytuł kwalifikacyjny arcymistrza międzynarodowego w brydżu sportowym. Wielokrotnie reprezentował Polskę na najważniejszych zawodach, również jako kapitan narodowej reprezentacji. W swojej długiej karierze osiągnął to, co najwięcej w tym sporcie można było osiągnąć: był indywidualnym mistrzem Polski, medalistą Mistrzostw Europy: jeden raz – brązowym, dwa razy – srebrnym i dwa razy – złotym, a w Mistrzostwach Świata na Bermudach w 2000 roku zdobył, wraz z drużyną, tytuł Mistrza Świata. Jest zamiłowanym popularyzatorem tej dyscypliny sportowej. Jego broszura „Brydż dla wszystkich” ukazała się także w naszych gminnych „Listach do Sąsiada”.

Kazimiera Warzycha od chwili powstania Gminy Izabelin pełniła funkcję skarbnika Gminy i dobrze zasłużyła się całej społeczności izabelińskiej. Sukcesy gminy, wysokie tempo inwestowania, wysokie miejsca gminy Izabelin w wielu rankingach samorządowych – to także jej zasługa. Pani Kazimiera przeszła na emeryturę w styczniu 2008 roku – po 12 latach w gminie Izabelin i po blisko pięćdziesięciu latach pracy.

Wiesław Warzycha dobrze zasłużył się wspólnocie gminnej. Jego więzi z naszą ziemią są bardzo silne, Izabelin traktuje jako swoją małą ojczyznę. Współtworzył bazę sportową Klubu Sportowego „Ryś Laski”, działał na rzecz izabelińskiej parafii, a obecnie pracuje społecznie w Stowarzyszeniu im. św. Brata Alberta. Cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców gminy.

Tadeusz Jabłoński przez 26 lat pełnił obowiązki sołtysa Truskawia i przez 20 lat – radnego Gminy. Z dziada pradziada związany jest z Truskawiem. Jego więzy z tą ziemią są silne, bo wzmocnione walką o jej wolność w szeregach Armii Krajowej w czasie hitlerowskiej okupacji. Z inicjatywy pana Tadeusza wykonano nowy obelisk upamiętniający wydarzenia II wojny światowej, które rozegrały się na tych terenach. Gdy był sołtysem, wiele dobrego zrobił dla społeczności lokalnej. Dbał o ulice, światło, gaz, telefony, wodociąg, a ostatnio o kanalizację. Dzięki jego staraniom główna ulica Truskawia – 3 Maja – została utwardzona i pokryta dywanikiem asfaltowym. Zaufanie sąsiadów ma tak duże, że gdy z uwagi na wiek zrzekł się swych obowiązków, sołtysem wybrano jego córkę.

Alina i Witold Galczakowie

Zorganizowali wiejski ośrodek zdrowia. Podjęli ryzyko działalności na własny rachunek, pokazując innym, że przyszłość medycyny rodzinnej leży w małych niepublicznych przychodniach działających na podstawie umów z Funduszem Zdrowia.

Dr nauk med. Witold Galczak – lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie z 1964 roku. Specjalista II st. w zakresie pediatrii, neonatologii i organizacji ochrony zdrowia. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1977 roku za pracę „Rola krzepnięcia w patogenezie wrodzonych zespołów nerczycowych – model doświadczalny u szczura”. W styczniu 1994 roku założył Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „Juniperus”.

Dr Alina Galczak – specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W 1965 roku uzyskała dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Warszawie. Przez wiele lat zajmowała się kształceniem podyplomowym lekarzy. Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Towarzystwa Naukowego Gastroenterologii oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Więcej informacji o Alinie i Witoldzie Galczakach oraz o ich Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „JUNIPERUS”, która mieści się w Izabelinie przy ulicy Kościuszki 41, znajdziesz na stronie www.juniperus.com.pl.

Ksiądz kanonik Józef Buchajewicz

Lasecki proboszcz żyjący sprawami wspólnoty parafialnej, znający ludzi i ich problemy. Proboszcz wychodzący poza ściany kruchty, aktywnie włączający się w działalność społeczną. Proboszcz wkładający mundur strażaka ochotnika, by jako kapelan OSP podnosić rangę tej służby, szczególnie wśród młodzieży.

Twórca parafii w Laskach, budowniczy kościoła ukazującego, poprzez propagowanie kultu Matki Bożej z Guadalupe, związki naszej lokalnej wspólnoty z kościołem powszechnym, ze światem. Zapraszając co roku do kościoła w Laskach ambasadorów i innych dyplomatów, rozsławia imię Lasek i Izabelina w świecie.

Jerzy Misiak

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego został uhonorowany odznaczeniem Izabelińczyk Roku 2004 za wzorcową współpracę z samorządami gmin wokółparkowych, w szczególności z samorządem Izabelina.

Dyrektor Jerzy Misiak jest przyrodnikiem i społecznikiem, aktywnym członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Mazowieckim. W ciągu ostatnich dziesięciu lat był członkiem Rady Leśnictwa przy Ministrze Środowiska, członkiem rad programowych czasopism „Parki Narodowe” i „Las Polski”, członkiem Rady Naukowej Ligi Ochrony Przyrody.

W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, a także studia podyplomowe w zakresie kierowania, zarządzania oraz ochrony parków narodowych. Jest biegłym rzeczoznawcą w zakresie ochrony przyrody.

Od ponad 30 lat swojej pracy zawodowej jest związany z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody, z tego 26 lat przepracował w Kampinoskim Parku Narodowym, od 14 lat na stanowisku dyrektora. Sprawując funkcję dyrektora, wypromował park w kraju i za granicą, czego dowodem jest nadanie temu obiektowi w styczniu 2000 r. najwyższego statusu w skali międzynarodowej: Rezerwatu Biosfery UNESCO MAB. Dyrektor wie, jak wiele w ochronie przyrody zależy od edukacji, dlatego zainicjował i doprowadził do utworzenia 2 ośrodków edukacyjnych: w 1990 roku w Granicy i w 1997 roku w Izabelinie.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik

Twórca i duchowy przewodnik Klubu Miłośników Izabelina i Puszczy Kampinoskiej. Został uhonorowany odznaczeniem Izabelińczyk Roku 2004 za twórczy ferment oraz mobilizację mieszkańców do większej aktywności.

Pani Zofia Morawska przez wielu jest nazywana legendą Lasek. Między innymi dlatego, że stworzonemu przez Matkę Elżbietę Czacką dziełu nie tylko służy od najwcześniejszych lat jego istnienia, lecz także – co budzi największy podziw i szacunek – nadal nie ustaje w pracy na rzecz jego pomnażania i rozwoju.

Sylwetka

Zofia Morawska Urodziła się 13 listopada 1904 roku w Turwi, w starej, wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej Dzierżykraj-Morawskich herbu Nałęcz, jako córka Marii z Chłapowskich i Kazimierza Morawskiego, profesora i przez pewien czas Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, późniejszego Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, Kawalera Orderu Orła Białego (leg. nr 5!). Po kądzieli Zofia Morawska jest potomkinią rodziny Chłapowskich; jej pradziadkiem był gen. Dezydery Chłapowski, znany z historii Polski i Francji adiutant Napoleona, twórca wielkopolskiego, nowoczesnego rolnictwa.

Służbę niewidomym, czyli udział w budowaniu Dzieła Matki Elżbiety Czackiej, Zofia Morawska rozpoczęła przed 75 laty. W 1930 roku na zawsze związała się z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi. Najpierw odbyła staż w opiece otwartej (Patronacie), która polegała na organizacji warsztatów, świetlic, pomocy indywidualnej, pośrednictwu pracy, opiece lekarskiej, prawnej i rozdawaniu zapomóg, co z kolei wiązało się z kwestą, czyli pozyskiwaniem środków na te zapomogi i na utrzymanie Zakładu w Laskach. Potem zajmowała się administracją Zakładu, a od 1947 roku – jego finansami, przyjąwszy funkcję skarbnika Towarzystwa. Finansami zajmuje się nadal, a ściślej –bezustanną walką z permanentnym brakiem niezbędnych do utrzymania Zakładu środków. Stworzyła Dział Darów i od dziesiątków lat realizuje żmudny proces pozyskiwania nowych darczyńców. Uczciwe zagospodarowanie przekazywanych na rzecz Zakładu środków pieniężnych i innych darowizn gwarantuje swoją osobą, toteż obdarzyło ją zaufaniem tysiące ludzi i wiele instytucji charytatywnych na wszystkich niemal kontynentach. Kontakty z nimi ułatwia jej znajomość języków – rozmawia biegle po francusku, niemiecku, angielsku i włosku.

Dowody sukcesów Zofii Morawskiej stoją w Laskach, w postaci odbudowanych po wojnie i nowo wybudowanych obiektów. Z kolei dowodem na to, że najstarsza pracownica Lasek to osoba ze wszech miar nowoczesna, jest proces komputeryzacji Zakładu, na który to cel również pani Zofia pozyskuje środki.

Pochłonięta bez reszty pracą i służbą na rzecz niewidomych nie założyła własnej rodziny, ale wielką radość dają jej kontakty z potomkami brata – jego córkami, ich dziećmi i wnukami, a także z bliższymi i dalszymi krewnymi. Żyje ich sprawami i o wszystkich pamięta, sprawdza osiągnięcia młodzieży – sukcesy pochwala, piętnuje zbyt wolno pracujących. W jej ocenie ośmiogodzinna praca to nie powód do chwały, to po prostu obowiązek.

Nagrody i odznaczenia

Najważniejszym osiągnięciem Zofii Morawskiej jest prawie pięć pokoleń wychowanków Zakładu dla Niewidomych. Jako pierwsza kobieta w Polsce została uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego! Wśród licznych nagród za jej pracę i dobre serce znajdują się także: międzynarodowa nagroda im. Alberta Schweitzera i nagroda TOTUS Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Teraz do kolekcji dojdzie także tytuł Izabelińczyka Roku.