Płać podatki tam, gdzie mieszkasz!

Mieszkańcu, masz problem z wypełnieniem PIT-u? Potrzebujesz pomocy urzędnika? Zapraszamy na dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym!

Data publikacji: 2024-04-10

Przejdź do aktualności

Jak zostać rodziną wspierającą w Gminie Izabelin

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Data publikacji: 2024-02-28, 11:45

Przejdź do aktualności

PRACA W GOPS

Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac.

Data publikacji: 2024-02-01

Przejdź do aktualności

PRACA W GOPS

Starszy specjalista ds. kadr i płac

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac.

Data publikacji: 2024-01-11

Przejdź do aktualności

Dodatek osłonowy 2024

Od stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Data publikacji: 2024-01-03

Przejdź do aktualności

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Gmina Izabelin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie ponownie zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin. Jednocześnie informuje, iż na poprzednie zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji: 2023-12-15

Przejdź do aktualności

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług pogrzebowych

W dniu 18 grudnia 2023r. przeprowadzono wybór w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.” Kryterium wyboru oferty -100% cena Zgodnie z kryterium wyboru oferty określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 1 grudnia 2023r. wybrano ofertę Biura Usług Pogrzebowych Prestige Małgorzata Jarosz ul. Żytnia 57, 01-179 Warszawa

Data publikacji: 2023-12-04, 10:25

Przejdź do aktualności

POSIŁKI DLA OSÓB DOROSŁYCH ORAZ DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GM. IZABELIN

ROZSTRZYGNIĘTE W dniu 28 listopada 2023 roku przeprowadzono wybór ofert w trybie zapytania ofertowego na posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci nieuczęszczających do szkół i przedszkoli z terenu gminy Izabelin w roku 2024. Informuję, że w wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana: Gminna Stołówka w Izabelinie z siedzibą w Hornówku, ul. Szkolna 2a, 05-080 Izabelin

Data publikacji: 2023-11-20

Przejdź do aktualności

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE IZABELIN-edycja 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.

Data publikacji: 2023-11-09

Przejdź do aktualności

Zmiany od 01.01.2023 r. w zakresie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz informacja o nowym

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym która wprowadza zmiany m.in. w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna oraz wprowadza nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające.

Data publikacji: 2023-10-09

Przejdź do aktualności

gops