Grupa wsparcia działa w Gminie Izabelin od wielu lat, skierowana jest do osób, które żyją w rodzinach z problemem alkoholowym, z osobami uzależnionymi lub pijącymi w sposób szkodliwy a także doświadczają różnych form przemocy ze strony najbliższych. Żyjąc u boku uzależnionego mają trudności w odnalezieniu się w obecnej sytuacji życiowej oraz potrzebują wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w zakresie problemu alkoholowego i zaburzeń współistniejących a także doświadczają negatywnych skutków picia tej osoby. Uzależnienie jest to bowiem choroba, która dotyczy całej rodziny. Straty emocjonalne obejmują wszystkich, a ich naprawa wymaga długotrwałej terapii.

Mówiąc krótko, współuzależnienie to całkowite podporządkowanie swojego życia drugiemu człowiekowi i wynikające z tego cierpienia. Osoba współuzależniona żyje życiem swojego uzależnionego partnera (czy innej bliskiej osoby), a nie własnym. Dopasowuje do niego swoje zachowania, dostosowuje się do rytmu picia, porzuca własne marzenia i zaprzestaje realizowania siebie. Osoba taka silnie współprzeżywa ze swoim bliskim i uważa to za naturalne.

Celem grupy jest przede wszystkim zrozumienie problemu współuzależnienia oraz przemocy, odzyskanie nadziei na lepsze życie, a wreszcie przeprowadzenie zmian, tak by odzyskać radość życia i właściwe funkcjonowanie, niezależnie od decyzji uzależnionego czy sprawcy przemocy.
Grupa wsparcia działa na zasadzie wzajemnej pomocy osób mających podobny problem i trudności w radzeniu sobie na co dzień z osobą uzależnioną lub/i stosującą przemoc
w rodzinie.

Grupa wsparcia jest również bazą informacji, wspiera, podpowiada o wielu możliwościach rozwiązań, uczy jak radzić sobie z osobą, która pomimo widocznych objawów uzależnienia nie wyraża chęci do zmiany zachowania a przede wszystkich podjęcia leczenia odwykowego. Uczestnicy sami są dla siebie najlepszym wsparciem terapeutycznym, ponieważ dzięki nabytej wiedzy zwiększają swoją świadomość i nabywają wiedzy, że zmieniając swoje zachowanie mogą zmienić zachowanie osoby uzależnionej.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się co drugi poniedziałek od 18-20 w siedzibie GOPS w Izabelinie. Osobą prowadzącą grupę jest pracownik socjalny z GOPS w Izabelinie Monika Pawełkiewicz, tel. 22/72289-73 lub 22/7227995. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.