Re@lnie odpowiedzialni

Ogólnopolska kampania „Re@lanie odpowiedzialni - odłącz się, połącz się” ma na celu zwrócenie uwagi uczniów, rodziców i nauczycieli na zagrożenia i niebezpieczeństwa płynące z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z ekranów.

2024-03-15, 13:32

Przejdź do aktualności