Mistrz Języka

Wyniki konkursu.

2024-03-12, 8:46

Przejdź do aktualności

Rysujemy homonimy

Laureaci Logopedycznego Konkursu Plastycznego.

2024-03-04, 18:55

Przejdź do aktualności

Europejski Dzień Logopedy

6 marca.

2024-03-02, 14:55

Przejdź do aktualności

Wybiórczość pokarmowa okiem logopedy

Wg specjalistów od żywienia wybiórczość pokarmowa jest normą rozwojową u dzieci młodszych, ale też bywa problemem wymagającym wsparcia i pomocy specjalistów. Częstość występowania problemów z jedzeniem czy karmieniem waha się od 2-35 % u dzieci typowo rozwijających się. U dzieci, które rozwijają się nieharmonijnie problemy z przyjmowaniem pokarmów są częstsze i występują u 33-80% dzieci. (...)

2024-01-11, 13:33

Przejdź do aktualności