W załączniku umieszczamy wykaz wszystkich zajęć dodatkowych zaplanowanych dla uczniów klas 4-8. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć z pomocy psychologiczno–pedagogicznej otrzymali stosowne zawiadomienia. Zapisów na koła przedmiotowe dokonuje się bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia, przez dziennik elektroniczny.

Wszystkie pytania dotyczące organizacji zajęć dodatkowych prosimy kierować bezpośrednio do nauczycieli prowadzących bądź wicedyrektora.