Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Biblioteka Narodowa
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

 

W 2022 r., w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0", Programu Wieloletniego na lata 2021–2025, ustanowionego Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Takie dotacje, tylko w różnej wysokości, Biblioteka w Izabelinie otrzymuje od roku 2004.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.