Wrzutnia - biblioskrytka Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie
 
Informujemy, że przed budynkiem Centrum Kultury Izabelin, gdzie jest również wejście do Gminnej Biblioteki, zamontowano wrzutnię - biblioskrytkę. Chcemy ułatwić naszym czytelnikom zwrot książek o dowolnej dla nich porze.

Zasady korzystania.

Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wizyty w Bibliotece. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 

•    Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanej książki do wrzutni. Zbiory należy wkładać pojedynczo, grzbietem książki do środka.

•    Zwracać można wyłącznie zbiory wypożyczone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie.

•    Wrzutnia jest dostępna przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

•    Książki z wrzutni są wyjmowane w dniach roboczych, codziennie rano przed rozpoczęciem pracy Biblioteki.

•    Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje w godzinach pracy Biblioteki.

•    Dokonując zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie lub wydłużenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym.

•    W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

•    Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości powinny być niezwłocznie zgłaszane telefonicznie bądź mailowo do Biblioteki.

•    Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.

•    Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.