szukaj:
www.facebook.com/ugizabelin?v=wallstrona główna | mapa strony | mapa | dojazd | galerie | pogoda | kontakt | cookies |
jesteś w: Wiadomości Ekologia

Gminny system odbioru odpadów komunalnych

KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT TEGO GMINNEGO PROGRAMU. Zasady. Jak segregować. Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i zielonych. Miejsca zbiórki odpadów oraz miejsca wydawania toreb.

zasady

Gminny system wywozu odpadów komunalnych

Mieszkańcy segregujący odpady płacą za wywóz odpadów 8,50 zł miesięcznie od osoby, a ci którzy segregacji nie prowadzą - 15 zł. W ramach tej opłaty gmina wywozi z naszych posesji nielimitowane ilości odpadów komunalnych. Od początku kwietnia do końca października tą drogą i bez dopłat możemy pozbywać się odpadów zielonych. Prowadzona jest też zbiórka odpadów gabarytowych, starego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów niebezpiecznych. Harmonogramy wywozu poszczególnych odpadów znajdują się poniżej.

 

Z sukcesem wdrożyliśmy nowy system wywozu odpadów!

 

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami przebiegło bez większych problemów. Mieszkańcy szybko nauczyli się zasad segregacji odpadów. Sumiennie też wnoszą opłaty na rachunek gminy.

Do systemu nie dało się przekonać tylko nielicznych. Wobec nich gmina wystosowała pisma „przypominające”. Zmiana zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje wszystkim mieszkańcom udział w systemie. Niedostosowanie się do tego obowiązku podlega karze (art. 54 i 56, Kodeks Karny Skarbowy).

 

Deklaracje

 

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie gminy Izabelin (nawet bez zameldowania). Właściciele posesji są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość w terminie do 14 dni od jej zaistnienia (przeprowadzki, narodziny itp.). Zgłoszenia te przyjmuje Zespół ds. odpadów ( ul. Mokre Łąki 8 w Truskawiu, tel. 22 722 86 24). Na podstawie podanej w deklaracji liczby osób zamieszkującej gospodarstwo domowe naliczane są opłaty. Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej. Link do tej strony znajduje się na końcu tego artykułu.

 

Wystaw odpady przed 6-tą rano

 

Pracownicy MPO i TOBŁYSKU (firma ta zajmuje się wywozem odpadów zielonych) zaczynają pracę o 6-tej rano i dlatego ważne jest by pojemniki i worki na śmieci były o tej godzinie już przygotowane do zabrania. Jeżeli trudno nam wstać przed szóstą to wystawmy pojemniki wieczorem. Można też pozostawić otworzoną altankę ze śmieciami albo uchylić furtkę, za którą w widocznym miejscu będą stały odpady. Należy pamiętać, że w przypadku odpadów zielonych, torby z odpadami należy wystawić na zewnątrz posesji - na chodniku lub przy ulicy. Odpady tego rodzaju nie będą zabierane z altanek i podwórek. Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować pozostawieniem odpadów a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty.

Odpady wystawiamy w terminach zawartych w harmonogramach wywozu.

 

UWAGA - segreguj tylko w workach do segregacji

 

Z uwagi na zdarzające się pomyłki pracownicy MPO proszą by wyselekcjonowane odpady pakować tylko w workach do tego przeznaczonych. Worki takie są wydawane za darmo i bez ograniczeń przez pracowników MPO wywożących odpady. Można je też dostać w następujących miejscach: Przedszkole w Izabelinie, ul. Kościuszki 17; Przedszkole w Laskach, ul. 3 Maja 43; Szkoła Podstawowa, ul. 3 Maja 49; Szkoła Podstawowa, Wojska Polskiego 5; Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42; GPWiK Truskaw, ul. Mokre Łąki 8; p. Danuta Karczmarek - sołtys Mościsk, ul. 3 Maja 16; Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21; sklep w Mościskach, ul. Chabrowa 4; sklep w Sierakowie, Sieraków 37.

 

Punkt zbiórki odpadów gabarytowych i elektrośmieci

 

Od początku stycznia 2012 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu działa gminny punkt zbiórki odpadów gabarytowych i elektrośmieci. Odpady tego rodzaju można tam dowozić 6 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 i w soboty w godz. od 9.00 do 18.00. W niedzielę punkt zbiórki jest nieczynny. Zamiar przywiezienia odpadów, po godzinie 16.00 oraz w soboty należy uzgodnić telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 508 019 172. W dni powszednie, do godz. 16.00 można przywozić odpady bez telefonicznego umawiania się.

W punkcie zbiórki elektrośmieci przyjmowany jest wyłącznie kompletny sprzęt RTV i AGD.

Do punktu zbiórki gabarytów można dowozić wyłącznie stare meble i dywany.

W związku z powtarzającymi się przypadkami podrzucania do punktu zbiórki odpadów przywożonych przez mieszkańców ościennych gmin, pracownicy „Mokrych Łąk” mogą poprosić o wylegitymowanie się.

 

Odpady poremontowe

 

Mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się odpadów poremontowych i budowlanych (gruz, stare okna, opony itp.) powinni zamówić kontener na własny koszt.

Mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się pojedynczych puszek z farbami, słoików z rozpuszczalnikiem, muszli klozetowej czy innych tego rodzaju odpadów mogą samodzielnie dowieźć je do punktu zbiórki odpadów – baza firmy Tobłysk w Mościskach, ul. Postępu 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00. Za ich odbiór i utylizację będą musieli zapłacić we własnym zakresie.

 

Gmina wywozi odpady zielone bez dopłat

 

Z początkiem kwietnia br. rozpoczęliśmy odbiór odpadów zielonych, w ramach systemu i bez dodatkowych opłat. Odpady tego rodzaju są wywożone, przez okres wegetacji roślin, do końca października. W 2012 r. zbiórka odpadów zielonych została przedłużona do końca listopada. Ulotki informacyjne na ten temat wraz z harmonogramem wywozu zostały dostarczone do skrzynek listowych wszystkich mieszkańców. Harmonogramy te są również dostępne - do pobrania poniżej. Harmonogram wywozu odpadów zielonych w listopadzie znajduje się poniżej, został też dołączony do październikowego numeru gminnej gazetki "Listy do Sąsiada".

Odpady zielone należy gromadzić w niewielkich i łatwych do podniesienia workach zakupionych na koszt własny (zapakowanie odpadów w zbyt ciężkie pakunki, trudne do podniesienia może skutkować nieodebraniem). Nie mogą to być worki do selektywnej zbiórki odpadów. Odbiorowi podlegają odpady zielone tj. skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie, oraz inne odpady roślinne. Worki należy wystawić przed posesję, przy ulicy w wyznaczonym terminie do godz. 6-tej rano. Worków nie należy pozostawiać w altankach śmietnikowych. Odbiorem odpadów zielonych nie zajmuje się MPO tylko Tobłysk. Pracownicy tej firmy zbierają worki ręcznie wrzucając je na samochód. Dlatego nie zgodzili się na odbiór worków z altanek. Wyjmowanie odpadów z altanek zajmuje o wiele więcej czasu.

Odbierający odpady zielone są upoważnieni do prowadzenia kontroli zawartości worków. W przypadku stwierdzenia w workach innych odpadów pakunki nie zostaną zabrane.

Oddawanie odpadów zielonych nie jest obowiązkowe. Odpady te można samodzielnie zagospodarować np. poprzez kompostowanie.

Poza terminami wywozu odpady zielone można samodzielnie dowieźć do punktu zbiórki odpadów zielonych – baza firmy Tobłysk w Mościskach, ul. Postępu 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00.

 

Poinformuj sąsiada o systemie wywozu odpadów prowadzonym przez gminę

 

Siła przyzwyczajenia czy też niewiedza skłania niektórych naszych sąsiadów do palenia odpadów na terenie posesji. Takie działania przynoszą straty nam wszystkim. Powstający w procesie spalania dym jest przepełniony szkodliwymi substancjami, powoduje straty w środowisku i szkodzi ludziom. Dioksyny powstające w procesie spalania odpadów (także zielonych) są rakotwórcze.

Podejdźmy do sąsiada, poinformujmy o możliwości oddania odpadów do wywiezienia, dajmy wydruk z harmonogramem wywozu. Skorzystamy na tym wszyscy.

 

Zapłać bez prowizji

 

Opłaty należy wnosić do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Unikniemy płacenia prowizji za przelew wpłacając należność w punkcie kasowym GPWiK Mokre Łąki, ul. Mokre Łąki 8 w Truskawiu lub w Banku PKO BP znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Izabelin.

 

A. Skwara

 

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH  

Odbiór odpadów zielonych, w ramach systemu "Czysta Gmina"  działa w gminie Izabelin od początku kwietnia do końca października. W 2012 r. okres ten został przedłużony do końca listopada.

W listopadzie 2012 r. kontynuujemy odbiór odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) od mieszkańców gminy Izabelin.

 

Odbiór będzie realizowany w następujących terminach:

 

LASKI I MOŚCISKA:

12.11.2012

26.11.2012

 

HORNÓWEK

13.11.2012

27.11.2012

 

IZABELIN B

13.11.2012

27.11.2012

 

TRUSKAW + SIERAKÓW

14.11.2012

28.11.2012

 

IZABELIN C – sektor ulic: 3 Maja – Langiewicza – Końcowa – Kościuszki (wraz z ul. Kościuszki) – [na zachód od ul. Kościuszki]

05.11.2012

19.11.2012

03.12.2012

 

IZABELIN C – sektor ulic: 3 Maja – Kościuszki – Słoneczna – Leśnej Polany [na wschód od ul Kościuszki]

06.11.2012

20.11.2012

04.12.2012

 

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH:

  1. Odpady zielone należy gromadzić we własnych workach (nie mogą to być worki dostarczane przez MPO do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
  2. Odbiorowi podlegają odpady zielone tj. skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie, oraz inne odpady roślinne
  3. Worki należy wystawiać przed posesję (nie w altance śmietnikowej) w wyznaczonych dniach najpóźniej do godz. 6:00. Prosimy by odpady zielone zbierac w niedużych, poręcznych torbach - łatwych do podniesienia. Ułatwi to pracę pracownikom zajmującym się odbiorem odpadów zielonych.
  4. Poza terminami wywozu odpady zielone można samodzielnie dowieźć do punktu zbiórki odpadów zielonych – baza firmy TOBŁYSK w Mościskach, ul. Postępu 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00

Ogólne wskazówki:

  1. Odpadów zielonych nie powinno się przechowywać zbyt długo w workach, z uwagi na zachodzące wówczas procesy gnilne
  2. Pracownicy odbierający odpady zielone są upoważnieni do prowadzenia wyrywkowej kontroli zawartości worków. W przypadku stwierdzenia w workach przeznaczonych na odpady zielone innych odpadów worki te nie zostaną zabrane, a informacja o tym będzie przekazana do służb komunalnych.
  3. Uwaga! Oddawanie odpadów zielonych nie jest obowiązkowe. Odpady te można samodzielnie zagospodarować np. poprzez kompostowanie  

Harmonogramy wywozu odpadów zielonych znajdują się pod linkiem: http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20120307094528

 

 

 

TU MOŻESZ DOSTAĆ WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE

Worki na odpady segregowane wydawane są bezpłatnie w następujących miejscach:

 

Przedzkole w Izabelinie, ul. Kościuszki 17

Przedszkole w Laskach, ul. 3 Maja 43

Szkoła Podstawowa, ul. 3 Maja 49

Szkoła Podstawowa, Wojska Polskiego 5

Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42

GPWiK Truskaw, ul. Mokre Łąki 8

Pani Danuta Karczmarek - sołtys Mościsk, ul. 3 Maja 16

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21

sklep w Mościskach, ul. Chabrowa 4

sklep w Sierakowie, Sieraków 37

POJEMNIKI Z ODPADAMI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6.00 RANO!

Pracownicy MPO zaczynają pracę od godz. 6.00 rano. Późniejsze wystawienie pojemników z odpadami może skutkować ich nieodebraniem i nie uprawnia do złożenia reklamacji.

NUMERY POSESJI

Mieszkańcy są proszeni o oznakowanie posesji poprzez zawieszenie numerów. Ułatwi to pracę pracownikom MPO i zapewni prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Więcej na ten temat można przeczytać tu:

http://izabelin.pl/_n/?wpis=wpis_20120214102945

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

HORNÓWEK:   http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20111212133131

MOŚCISKA:    http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20111212132300

TRUSKAW:    http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20111212131341

SIERAKÓW:    http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20111212131034

IZABELIN C:    http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20111212125136

IZABELIN B:    http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20111212114524

LASKI:    http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20111212110554

  

HARMONOGRAMY ODBIORU 

ODPADÓW ZIELONYCH 

  http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20120307094528

 

REGULAMIN SYSTEMU

Regulamin systemu można przeczytać tu:

http://izabelin.pl/_n/index.php?wpis=wpis_20111102124926

FORMULARZ DEKLARACJI

Formularz deklaracji można pobrać przy pomocy tego linka:

http://izabelin.pl/_n/pliki/deklaracja-do-wypelnienia.doc

wpis utworzony: 2012-03-21 przez: Agnieszka Skwara
ostatnia zmiana: 2012-10-22 przez: Agnieszka Skwara

http://www.kampinoski-pn.gov.pl/ http://www.mazovia.pl/ http://www.mazowieckie.pl/ http://www.pwz.pl http://kppbabice.policja.waw.pl/ http://pup.blonie.ibip.pl/public/

Copyright Urząd Gminy w Izabelinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.