20 Września 2023

18:00

Miejsce: sala OSP w Izabelinie, ul. Matejki 33

plakat zawierający treść tekstową wpisu

Porządek zebrania wiejskiego:

  • Otwarcie zebrania.
  • Stwierdzenie ważności zebrania.
  • Przyjęcie porządku zebrania.
  • Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2023 r.
  • Głosowanie nad rozdysponowaniem Funduszu Sołeckiego na 2024 r.
  • Sprawy różne, wolne wnioski.
  • Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący zebrania wiejskiego:
sołtys Jacek szarpak
tel. 508 725 705
soltys.izabelinc@izabelin.pl

Galeria zdjęć