Program „Czyste Powietrze”

Realizujemy rządowy program „Czyste Powietrze”, w ramach którego mieszkańcy mogą ubiegać się o dopłaty do wymiany pieców i termomodernizacji domów.

Przejdź do artykułu

Dofinansowania zabiegów dla zwierząt

Z artykułu dowiesz się, na jakie zabiegi możesz dostać dofinansowanie i co musisz zrobić, by je otrzymać.

Przejdź do artykułu

Program kompostowania

Chcemy pomóc mieszkańcom lepiej wykorzystywać odpady biodegradowalne. W tym celu stworzyliśmy „Program kompostowania na terenie gminy Izabelin”.

Przejdź do artykułu

Wymiana pieców na paliwa stałe w ramach gminnego programu dotacji celowych

Skorzystaj z dofinansowania z gminnego programu dotacyjnego i wymień swoje nieefektywne źródło ogrzewania. Dofinansowanie można łączyć z dotacjami w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Przejdź do artykułu

Spotkanie informacyjne „Czyste Powietrze”

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Przejdź do wydarzenia

Zbieranie wód opadowych

Chcesz zacząć zbierać deszczówkę? Dowiedz się, czy możesz dostać dofinansowanie do budowy instalacji, która będzie zbierała i wykorzystywała wody opadowe i roztopowe na Twojej posesji.

Przejdź do artykułu

Mądrze gospodarujmy wodą

Niekorzystne zmiany klimatu oraz nieracjonalna gospodarka wodna człowieka powodują na wielu obszarach zmniejszanie się dostępnych zasobów wodnych. Dlatego zachęcamy do efektywnego zarządzania wodą.

Przejdź do artykułu

Stwórz dziki zakątek ogrodu – edycja 2023

Dowiedz się, co zrobić, aby dostać nasiona łąki kwietnej.

Przejdź do artykułu

Nagroda sportowa

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Izabelin sportowcom i trenerom za wybitne osiągnięcia lub osobom, które aktywnie działają na rzecz sportu w naszej gminie.

Przejdź do artykułu

Stypendium sportowe

Stypendium przyznaje Wójt Gminy Izabelin młodym sportowcom za wysokie wyniki w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej.

Przejdź do artykułu

Izabeliński bon żłobkowy

Przejdź do artykułu

Świadczenia zdrowotne

Przejdź do artykułu

Stypendium Wójta Gminy Izabelin

Przyznawane jest co rok, w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Izabelin”.
Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach:
• dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne;
• dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej osiągających wysokie wyniki w nauce.

Przejdź do artykułu

Woreczki z firan

Jak szkodliwe dla środowiska są torebki foliowe, wiadomo powszechnie. Dlatego proponujemy coś w zamian – woreczki z firanek!

Przejdź do artykułu

Dofinansowanie do podłączenia kanalizacji

Zależy nam na tym, aby jak najwięcej posesji było podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to duży wydatek. Dlatego dofinansowujemy budowanie przyłączy.

Przejdź do artykułu