Zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium jakości powietrza

Zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium jakości powietrza. Zadanie współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2023-09-18, 16:30

Przejdź do aktualności