Izabeliński wolontariat skupia wolontariuszy, którzy chcą pracować bezpłatnie we wszystkich obszarach życia społecznego. Nie tylko pomagać potrzebującym, lecz także kształtować kulturalne, edukacyjne i sportowe oblicze naszej gminy.

Wolontariusz w swojej działalności kieruje się zasadami uczciwości, poszanowania poglądów innych, transparentności działań oraz zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących klientów i partnerów.

Jego rolą jest skupianie wszystkich osób i organizacji, które chcą zaangażować się we wspólny cel: tworzyć rzeczywistość, w której wolontariat jest czymś naturalnym i pomaga ludziom lepiej rozumieć świat, a także budować społeczeństwo, którego członkowie czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Możesz zostać wolontariuszem, jeśli:

  • chcesz pomagać,
  • chcesz uczestniczyć w akcjach organizowanych na terenie gminy,
  • akceptujesz regulamin wolontariatu.

Chcesz miło spędzić czas, spotkać się z ludźmi, podzielić się swoim czasem? Zostań wolontariuszem!

Do współpracy zapraszamy także organizacje, które chcą rozwijać wolontariat. Kontakt: wolontariat@izabelin.pl

Zadania i obowiązki wolontariusza

pomoc kupującym  w robieniu większych zakupów i transporcie dużych toreb czy ładunków na wózeczkach do samochodu

Czas zaangażowania wolontariusza

soboty w godz. 8:30–13:00 (4,5 godziny)

Adres

Ryneczek po sąsiedzku, ul. 3 Maja 47 w Izabelinie

Wymagania

pogodne usposobienie, otwartość, odpowiedzialność, aktywność

Oferujemy

rozwój osobisty, rozwijanie komunikatywności i umiejętności współdziałania w grupie, praktykę w organizacji swojej pracy oraz w współpracy z drugim człowiekiem, utrzymywanie więzi międzyludzkich

Kontakt

e-mail: wolontariat@izabelin.pl

Zadania i obowiązki wolontariusza

pomoc w opiece nad uczniami szkoły podstawowej z klas I–III w świetlicy, pomoc w nauce i odrabianiu pracy domowej, wspólne zabawy, współprowadzenie zajęć itp.

Czas zaangażowania wolontariusza

od poniedziałku do piątku w godz. 15:00–16:30 (1,5 godziny)

Adres

Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. Wojska Polskiego 5

Wymagania

pogodne usposobienie, otwartość, odpowiedzialność, aktywność, umiejętność opiekowania się młodszymi, bardzo dobra lub wzorowa ocena z zachowania

Oferujemy

nauka kultury organizacyjnej, współdziałania w grupie z młodszymi uczniami, nauka empatii, rozwój zainteresowań i umiejętności, zdobywanie nowych znajomości.

Kontakt

e-mail: wolontariat@izabelin.pl

Zadania i obowiązki wolontariusza

czytanie dzieciom książek, wykonywanie z dziećmi małej pracy plastycznej (typu kolorowanka, wycinanka lub inna forma plastyczna) zgodnej z treścią przeczytanego utworu

Czas zaangażowania wolontariusza

do uzgodnienia

Adres

Gminna Biblioteka w Izabelinie, ul. Matejki 21

Wymagania

czytanie tekstu płynnie i z dobrą dykcją

Oferujemy

miło spędzony czas w bibliotece, spotkanie z innymi użytkownikami biblioteki (w szczególności z dziećmi), satysfakcję, poczucie samorealizacji, możliwość otrzymania punktów z wolontariatu, uzyskanie stosownych rekomendacji

Kontakt

tel. 22 752 68 21, 508442313

e-mail: biblioteka@bibliotekaizabelin.plwolontariat@izabelin.pl.

Zadania i obowiązki wolontariusza

wybranie ulubionego działu w naszej bibliotece  zgodnie z własnymi zainteresowaniami i sprawowanie opieki nad nim, sprawdzenie, czy książki ułożone są według alfabetu, zmiana zniszczonych okładek, prosta naprawa książek, dzielenie się swoimi zainteresowaniami z wybranej dziedziny oraz polecanie książek z tego działu czytelnikom

Czas zaangażowania wolontariusza

wolontariat w godzinach pracy biblioteki, również w wakacje, szczegóły do uzgodnienia

Adres

Gminna Biblioteka w Izabelinie, ul. Matejki 21

Wymagania

dobra organizacja pracy, rzetelność, systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, interesowanie się tematyką wybranego działu

Oferujemy

satysfakcję, poczucie samorealizacji, możliwość otrzymania punktów z wolontariatu, uzyskanie stosownych rekomendacji, miło spędzony czas w bibliotece

Kontakt

tel. 22 752 68 21, 508442313

e-mail: biblioteka@bibliotekaizabelin.plwolontariat@izabelin.pl.

Jeśli masz doświadczenie we współpracy z seniorami lub chcesz zacząć działalność w tym zakresie, przyjdź do nas!

Zadania i obowiązki wolontariusza

pomoc w organizacji wycieczek dla seniorów, odwiedzanie seniorów, poznanie specyfiki pracy z osobami starszymi

Czas zaangażowania wolontariusza

do uzgodnienia

Adres

Dzienny Dom Senior+ w Izabelinie, ul. Matejki 19

Wymagania

sprawność fizyczna, wysoka kultura osobista, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, obsługa osób starszych

Oferujemy

różne formy działalności wolontariackiej, porozumienie o współpracy, uzyskanie stosownych rekomendacji, możliwość udziału w organizowanych przez DDS Senior+ wydarzeniach, rozwój zainteresowań i umiejętności, moc satysfakcji

Kontakt

Magdalena Zakrzewska – kierownik Dziennego Domu Senior+

ul. Matejki 19, 05-080 Izabelin C

tel. 22 506 47 58

e-mail: wolontariat@izabelin.pl