Komenda Powiatowej Straży Pożarnej

ul. Lesznowolska 20A
05-870 BŁONIE

tel.: 998;  22 725 51 11; 22 752 52 02
fax.: 22 752 51 23

strona 

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach

Laski, ul. Partyzantów 30
05-080 IZABELIN

tel. 22 752 21 01; 601-362-985

strona

Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie

Izabelin C, ul. Jana Matejki 33
05-080 IZABELIN

tel.: 22 722 62 77

strona