Kupiliśmy 100 kompostowników. Chcemy je bezpłatnie użyczać mieszkańcom, by mogli gromadzić odpady biodegradowalne i powstały z nich kompost wykorzystywać w swoich ogrodach.

Z mieszkańcem zawieramy umowę, na podstawie której dajemy mu do używania kompostownik na 36 miesięcy. Po tym czasie kompostownik staje się własnością mieszkańca. Dodatkowo gospodarstwa, które kompostują odpady, mają niższe opłaty za wywóz śmieci.

Możesz przystąpić do programu, jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • mieszkasz na terenie gminy Izabelin;
  • masz działkę, na której możesz ustawić kompostownik tak, by nie przeszkadzał Twojej rodzinie ani sąsiadom;
  • złożyłaś lub złożyłeś deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (czyli za wywóz śmieci);
  • nie zalegasz z płatnościami za wywóz śmieci.

Aby przystąpić do programu, złóż wniosek o użyczenie kompostownika. Możesz to zrobić on-line. Możesz też wypełnić papierowy wniosek i dostarczyć go do urzędu.

Następnie zaprosimy Cię do urzędu, abyś podpisał z nami umowę. Wtedy odbierzesz kompostownik.

Ważne!
Co roku – do końca stycznia – musisz złożyć sprawozdanie z tego, ile kilogramów odpadów poddałeś kompostowaniu w ubiegłym roku. Formularz i instrukcję, jak wyliczyć bioodpady, znajdziesz tutaj. Sprawozdanie dostarczasz do naszego urzędu.

Tak. Pracownicy naszego urzędu mogą sprawdzać, czy rzeczywiście używasz kompostownika i co w nim kompostujesz. Mogą robić zdjęcia kompostownikowi i znajdującym się w nim bioodpadom.

Utracisz prawo do zniżki w opłatach za wywóz śmieci, jeśli podczas kontroli okaże się, że:

  • nie masz kompostownika, mimo że pożyczyłeś go od nas;
  • nie kompostujesz w nim bioodpadów.

Prawo to utracisz również wtedy, gdy uniemożliwisz pracownikom kontrolę.

Zalety

Gromadzisz odpady biodegradowalne i zyskujesz kompost, który możesz wykorzystać w swoim ogrodzie. O zaletach kompostu możesz przeczytać w naszej broszurze „Kompostuję, bo ziemię szanuję”.

Płacisz mniej za wywóz śmieci – o 10 zł na każdego domownika.

Wady

Nie będziemy odbierać od Ciebie bioodpadów i odpadów zielonych ani przyjmować ich w PSZOK-u.

Bartek mieszka w Izabelinie B ze swoją żoną i dwojgiem dzieci. Podpisał z nami umowę i wypożyczył kompostownik. Bartek i jego rodzina odpadki z kuchni wrzucają do kompostownika. To samo robią z gałęziami i liśćmi z ogrodu. Za odbiór śmieci płacą co miesiąc o 24 zł mniej. Mają też za darmo nawóz, którym użyźniają ziemię w swoim ogrodzie. Co roku, do końca stycznia, Bartek składa w naszym urzędzie sprawozdanie, w którym podaje, ile kilogramów bioodpadów poddał kompostowaniu w minionym roku.