Poczucie bezpieczeństwa jest fundamentalnym elementem dobrej jakości życia każdego człowieka oraz kluczowym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Dlatego istotne jest tworzenie narzędzi umożliwiających precyzyjną identyfikację i przedstawienie rodzaju oraz skali zagrożeń, a także instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku publicznego, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Jednym z takich narzędzi jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Program pilotażowy, trwający do końca lipca bieżącego roku, obejmuje wiele obszarów, w tym Powiat Warszawski Zachodni. Każdy mieszkaniec może odwiedzić stronę internetową Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach i za pomocą interaktywnej mapy zgłosić lokalne zagrożenia.

Więcej