W związku z prośbą Wojewody Mazowieckiego uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Izabelin utworzonych zostało 7 punktów wydawania preparatu jodku potasu.
Wydanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu pozostają nieczynne.
 
Tabletki wydawane będą mieszkańcom do 60. roku życia.
 
Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu: SPZOZ Izabelin,

  • SPZOZ Izabelin C ul. Tetmajera 3A
  • Zakład Leczniczo–Rehabilitacyjny przy Zakładzie Niewidomych, Laski ul. Brzozowa 75
  • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska JUNIPERUS, Izabelin C ul. Kościuszki 41
  • Szkoła Podstawowa w Izabelinie z. s. w Hornówku, ul. 3 Maja 49
  • Szkoła Podstawowa w Izabelinie z. s. w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 5
  • Gminne Przedszkole w Izabelinie, Izabelin C ul. Kościuszki 17
  • Gminne Przedszkole w Laskach, Laski ul. 3 Maja 43

 
Do każdego punktu przypisane są rejony, dla których wydawane będą tabletki (patrz załącznik: Zestawienie lokalizacji punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy Izabelin). Prosimy o ich przestrzeganie.

Nadmieniamy, że są to działania prewencyjne. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwilę obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.