Ten poradnik zawiera kluczowe informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, które są istotne dla budowania odpornego społeczeństwa i wpływają na bezpieczeństwo państwa. W poradniku omawiane są następujące kwestie:

  1. Przygotowanie do sytuacji kryzysowej, w tym tworzenie zapasów żywności, wody i lekarstw oraz planowanie ewakuacji.
  2. Unikanie zagrożeń przez środki ostrożności i strategie bezpieczeństwa.
  3. Zachowanie w trakcie kryzysu, w tym schronienie lub ewakuacja oraz komunikacja z rodziną i władzami.
  4. Znaczenie różnych sygnałów alarmowych i procedury reagowania na nie.
  5. Budowanie odporności rodziny poprzez plany komunikacyjne i ewakuacyjne.
  6. Ochrona przed dezinformacją i rozpoznawanie wiarygodnych źródeł informacji.
  7. Postępowanie w przypadku skażenia terenu oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Poradnik pomaga jednostkom i społecznościom lepiej przygotować się do różnych sytuacji kryzysowych, co zwiększa ogólną odporność społeczeństwa i wpływa na bezpieczeństwo państwa.

Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej:

Dostępny jest również materiał wideo: