Jeśli Twoja rodzina zmaga się ze skutkami picia alkoholu, gdy bliska Ci osoba nie panuje nad sposobem, w jaki korzysta z napojów alkoholowych, gdy sama lub sam odczuwasz skutki picia, jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które tracą kontrolę nad swoim piciem – skontaktuj się z nami!

Wspólnie mamy większe szanse, aby skutecznie pomóc!

Jako komisja zajmujemy się szeroko pojętą pomocą w walce z nałogiem, między innymi:

 • udzielamy wsparcia emocjonalnego i prawnego,
 • pomagamy w znalezieniu motywacji do podjęcia leczenia,
 • kierujemy na badania diagnostyczne,
 • w uzasadnionych przypadkach kierujemy do sądu wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Nasz konsultant czeka na Ciebie w każdy wtorek w godz. 15:00–18:00 pod nr tel. 502 130 900.
Pełnimy również dyżury dla interesantów w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 16:30-18:30 w Willi Europa przy ul. Matejki 25 w Izabelinie.

Daj szansę sobie, daj szansę komuś bliskiemu, skorzystaj z naszej darmowej pomocy!

Przyjmujemy interesantów i zbieramy się na posiedzenia co drugi wtorek miesiąca w godzinach 16:30–18:30 w Urzędzie Gminy Izabelin.

Możesz się z nami skontaktować również telefonicznie pod numerem 502 131 900 i mailowo: izabelin@izabelin.pl.

Wnioski, podania, lub inne dokumenty do komisji składaj w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze urzędu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) została powołana w 2018 roku.

Obecnie w jej skład wchodzą:

 • Krzysztof Markiewicz – przewodniczący
 • Rafał Góral – członek
 • Waldemar Szatanek – członek
 • Barbara Bacewicz-Borys – sekretarz
 • Robert Marczak – członek

GKRPA działa na podstawie uchwalanego przez Radę Gminy corocznie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Izabelin”. Poza pomaganiem osobom uzależnionym i ich bliskim w powrocie do zdrowia, komisja zajmuje się również innymi zadaniami związanymi z kwestiami alkoholowymi w gminie:

 • inicjuje działania związane z profilkatyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w ramach zadań własnych Gminy;
 • opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy;
 • kontroluje, czy  przestrzegane są warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych;
 • interweniuje w przypadku naruszenia przepisów i występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.