Konsultacje, terapia indywidualna, diagnoza dzieci, terapia rodzinna.

Willa Europa ul. Matejki 25, 05-080 Izabelin

Zapisy pod numerem tel. 517 336 376.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce [Zdrowie] > [Świadczenia zdrowotne] > [Wsparcie psychologiczne].

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
Dyrektor Ewa Przybysz tel. 22 722 89 57, e-mail: gops@izabelin.pl

Wydział do spraw pomocy i asysty rodzinnej

Kierownik Monika Pawełkiewicz tel. 22 722 89 73, e-mail: m.pawelkiewicz@gops.izabelin.pl

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin
tel. 22 722 79 95, 22 722 89 73; www.gops.izabelin.pl

Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Przewodniczący Krzysztof Markiewicz tel. 570 955 141, e-mail: k.markiewicz@izabelin.pl

Sekretarz Barbara Bacewicz-Borys tel. 22 722 89 52, e-mail: b.borys@izabelin.pl

Więcej informacji w zakładce [Mieszkaniec] > [Zdrowie] > [Pomoc dla osób uzależnionych i doznających przemocy] > [Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych],

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Przychodnia Żeromskiego
ul. Żeromskiego 13
01-887 WARSZAWA

tel. (22) 663 54 39
godziny przyjęć: poniedziałek–piątek 7:00–19:00

Zasady przyjęć:

  • osoby uzależnione od alkoholu – skierowanie i ubezpieczenie nie są wymagane;
  • osoby współuzależnione, czyli spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące – skierowanie nie jest wymagane, ale wymagane jest ubezpieczenie NFZ;
  • osoby, których stan psychiczny pogorszył się na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną – skierowanie nie jest wymagane, ale wymagane jest ubezpieczenie NFZ.

SZPZLO Warszawa-Bemowo-Włochy
ul. Coopera 5
01-315 WARSZAWA

tel. (22) 163 70 46

godziny przyjęć: poniedziałek–piątek 8:00–18:00 (rejestracja od 7:30)