Zakres działania: Sport, turystyka i rekreacja, kultura, sztuka, tradycja, edukacja, wychowanie, ekologia, ochrona środowiska

adres siedziby: ul. Centralna 10, 05-816 Opacz-Kolonia

Osoba reprezentująca organizacje: Karolina Szadurska - prezes fundacji

Strona internetowa: www.fundacjaart.org

Kontakt: biuro@fundacjaart.org

Fundacja Być Sobą

Zakres działania: organizacja zajęć rozwojowych dla dzieci i dorosłych w przeważającej mierze w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy

Adres siedziby: ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C

Osoba reprezentująca organizacje: Justyna Karska - prezes Fundacji 

Strona facebookowa: www.facebook.com/przystaneksens/

Kontakt: tel: 692 142 490,  e-mail: fundacja@stres-irs.org

Zakres działania: kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych w sferze kultury, sztuki, tradycji, rozwoju zawodowego i osobistego, technologii, usług socjalnych, pomocy społecznej, rynku pracy, aktywizacji zawodowej

Adres siedziby: ul. Cichowszczyzna 28, 05-080 Laski

Osoba reprezentująca organizacje: Krystyna Konieczna - prezes Fundacji

Strona facebookowa: https://www.facebook.com/Fundacja-Czy-To-Konieczne-2301165366636837/

Kontakt: 603 655 144, email: krystyna.konieczna@czytokonieczne.pl 

Zakres działania: działalność oświatowo-kulturalna oraz działalność charytatywna w szczególności wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie ułatwianie zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki rozwój świadomości kulturowej oraz wspieranie promocja i pomoc w rozwoju kariery osób twórczo-uzdolnionych

Adres siedziby: 3 Maja 11, 05-080 Izabelin B

Osoba reprezentująca organizacje: Jarosław Filipek

Kontakt: tel: 606 242 656, email: art.@iaxai.com

Zakres działania: aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność wspomagającą rozwój, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

Fundacja EduSport Klub Badmintona Izabelin powstała w 2020 roku z pasji do sportu i edukacji. W Fundacji EduSport wierzymy, że uprawianie sportu, utrzymywanie kondycji i regularne treningi to nieodłączny element zdrowego stylu życia. Dlatego postanowiliśmy stworzyć Fundację, która będzie wspierać i pomagać osiągać zamierzone cele dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.

Fundatorem jest Paweł Pietryja. Od najmłodszych lat związany z badmintonem. Jako wieloletni zawodnik kadry narodowej oraz zwycięzca wielu turniejów międzynarodowych zdobył doświadczenie, którym teraz chce się dzielić. W Fundacji Paweł koordynuje działalność sportową, wierząc, że uprawianie sportu, utrzymywanie kondycji i regularne treningi to nieodłączny element zdrowego stylu życia, którego jest propagatorem.

Działalność edukacyjną koordynuje Magda Puczyk. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, surdologopeda, audiofonolog, terapeuta miofunkcjonalny oraz terapeuta ręki. Pracująca z dziećmi w wieku szkolnym, stara się aby każde z nich osiągnęło w procesie edukacyjnym najlepsze możliwe wyniki. W Fundacji prowadzi terapię zaburzeń mowy i komunikacji, terapię miofunkcjonalną oraz zajęcia terapii ręki.

Dostrzega potencjał w każdym młodym człowieku wierząc, że każde z nich może osiągnąć sukces.

Adres siedziby: ul. 3 Maja 88, 05-080 Izabelin

Osoba reprezentująca organizacje: Paweł Pietryja

Kontakt: 538 307 545, email: kontakt@fundacjaedusport.pl

Zakres działania:

Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” została utworzona w maju 2016 r. Siedziba Fundacji mieści się na terenie Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelina. Ideą, która zapoczątkowała działalność Fundacji było kontynuowanie dzieł miłosierdzia księdza Aleksandra Federowicza – pierwszego proboszcza parafii w Izabelinie, a także upamiętnienie jego postaci oraz duchowego depozytu jaki pozostawił po sobie w licznych tekstach. Z projektami prowadzonymi przez Fundację można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji. Należą do nich między innymi: AliRun, spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych, warsztaty pisania ikon, wirtualne muzeum, darmowe konsultacje psychologiczne, darmowe porady adwokackie, klub Pomocna dłoń, a także organizowanie katechez, pielgrzymek i innych wydarzeń formacji duchowej.

Od konca 2021 Fundacja aktywnie włączyła sie w akcje PomocnaGranicy  - pomocy migrantom na granicy polsko-białoruskiej oraz od początku wojny w Ukrainie w lutym 2022 w akcję WspieramyUkrainę - pomocy materiałowej i finansowej zarówno dla wschodniej Ukrainy oraz uchodzcow z Ukrainy w Izabelinie.

Od początku 2023 roku Fundacja otworzyła i prowadzi na plebanii parafii w Izabelinie niedzielną Kawiarenkę u Alego, miejsce spotkań i rozmów mieszkańców gminy Izabelin i ich gości

W 2020 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2021 r. możliwe jest przekazywanie 1% w ramach rozliczeń podatkowych.

Adres siedziby: ul. 3 Maja 83, 05-080 Hornówek

Osoba reprezentująca organizacje: Krzysztof Charchuła - prezez Fundacji

Strona internetowa: www.przyjacielealego.pl/

Strona facebookowa: www.facebook.com/Fundacja-Przyjaciele-Alego-899731590153122/

Kontakt email: fundacja@przyjacielealego.pl, krzysztof.charhula@przyjacielealego.pl

Zakres działania: wszechstronne wsparcie migrantów, w szczególności w obszarze edukacji, wychowania, zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, prawa człowieka

Adres siedziby: Orła Białego 44a, 05-080 Izabelin

Osoba reprezentująca organizacje: Agnieszka Kosowicz - prezes Fundacji

Strona internetowa: www.forummigracyjne.org

Kontakt: (22) 110 00 85, email: info@forummigracyjne.org, a.kosowicz@forummigracyjne.org

Zakres działania: podejmowanie działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym, w szczególności dzieciom, zapewnienie rehabilitacji i terapii, w szczególności zajęć hipoterapeutycznych dla osób z różnymi problemami i schorzeniami,

Fundacja „Ruszyć z Kopyta” jest organizacją non-profit, powstałą z pasji i chęci niesienia pomocy i radości niepełnosprawnym dzieciom, głównie przez zajęcia z hipoterapii. Oficjalnie rozpoczęła działania we wrześniu 2017 roku, po tym jak dwie młode dziewczyny postanowiły założyć Fundację i poświęcić się w pełni prowadzeniu jej, zapewnieniu dzieciom zajęć hipoterapii na najwyższym poziomie, oraz zabezpieczeniu finansowemu organizacji. Zajęcia zawsze prowadzone są pod kątem indywidualnego planu terapeutycznego dla każdego dziecka, starając się przy tym, aby mali pacjenci przychodzili na zajęcia z uśmiechem i chęcią do współpracy.

Głównymi celami organizacji jest: Podejmowanie działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym, w szczególności dzieciom.

 • Zapewnienie rehabilitacji i terapii, w szczególności zajęć hipoterapeutycznych dla osób z różnymi problemami i schorzeniami.
 • Integracja środowiska osób zdrowych, niepełnosprawnych i chorych. Propagowanie wiedzy na ten temat. 

W celu podniesienie kompetencji zawodowych zespołu hipnoterapeutów organizacja wzięła udział w konkursie grantowym organizowanym przez PIO Mazowsze Lokalnie. Udało się zdobyć dofinansowanie na przeprowadzenie szeregu certyfikowanych szkoleń dla terapeutów osób niepełnosprawnych, dzięki którym podniesiona została wiedza hipoterapeutów tak by móc prowadzić terapię o jeszcze szerszym spektrum działania.

Adres siedziby: ul. Angorska 14 lok. 7, 03-913 Warszawa

Osoba reprezentująca organizacje: Karolina Rocka - prezes Fundacji, Anna Klepacka – wiceprezes Fundacji

Kontakt: 789 265 001, email: fundacja.ruszyczkopyta@gmail.com

Zakres działania:

W ramach działalności Fundacji prowadzimy cykliczne warsztaty sensoryczne (dla dzieci 1-3 lat) w CKI Izabelin oraz w Fundacji Zwalcz Nudę. Ponadto organizujemy warsztaty stymulujące zmysły w placówkach edukacyjnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych oraz terapeutycznych, mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
 • organizowanie pikników i imprez połączonych z warsztatami edukacyjnymi;
 • organizowanie i finansowanie zajęć terapeutycznych, warsztatów, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleń dla dzieci, dorosłych i osób starszych;
 • organizowanie działań doradczych z zakresu diagnostyki dzieci;
 • prowadzenie miejsca promującego rozwój dziecka;
 • prowadzenie miejsca aktywizującego osoby starsze;
 • wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami rozwojowymi;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • inne działania wspierające działalność statutową Fundacji

Adres siedziby: ul. Matejki 25, 05-080 Izabelin

Osoba reprezentująca organizacje: Beata Kazimierska – Balkan,  prezes Fundacji; Paulina Osipiak, wiceprezes Fundacji

Strona facebook

Kontakt: tel. 509 386 093 oraz 504 004 045

adres email: fundacjazmyslosfera@gmail.com