Jedynym dozwolonym rodzajem opału jest drewno (suche, sezonowane). Nie spalaj śmieci, w tym tzw. odpadów zielonych, czyli traw, liści i gałęzi. To jest zabronione!

Zachowaj bezpieczną odległość ogniska od:

  • granicy lasu – przynajmniej 100 metrów,
  • granicy działki sąsiedniej – przynajmniej 4 m,
  • obiektów budowlanych oraz od miejsca, w którym znajdują się palne płody rolne – przynajmniej 10 metrów.

Zminimalizuj zadymianie sąsiednich posesji.

Zabezpiecz ognisko przed rozprzestrzenianiem się ognia, np. przygotuj w pobliżu paleniska wodę lub piasek do gaszenia, obłóż palenisko kamieniami.

Wszelkie zgłoszenia o naruszeniach tych zasad przyjmowane są przez Policję oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4 ust. 1 pkt 5. i 6., § 40 ust. 1 pkt. 1. i 2., § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719, z późn. zm.).

Art. 30 ust. 3 pkt 1., 2. i 3. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, z późn. zm.).

Art. 82 § 3, § 5 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, z późn. zm.).

Art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 7, art. 155, art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.).

Art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.).