Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel: 501 656 121  - czynny całą dobę

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”

Truskaw, ul. Mokre Łąki 8
05-080 IZABELIN
Tel./fax 22 721 80 72, 721 84 24
strona

Pogotowie gazowe

tel: 992  -  czynny cała dobę

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Warszawie
ul.Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel: 22  667 35 60; 22 667 35 64
fax: 22 667 35 58
strona

Pogotowie energetyczne

tel: 991  -  czynny cała dobę
tel: 22 738 23 00 w godz. 700-1600

Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa

Region Energetyczny Pruszków
ul. Waryńskiego 4/6
05-800 Pruszków
tel: 22 738 23 27 - sekretariat                  
fax: 22 738 24 51

strona