Porządek obrad:

  • otwarcie zebrania
  • stwierdzenie ważności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania
  • fundusz sołecki 2023 - realizacja i ewentualna zmiana zadań, podjęcie uchwały o funduszu sołeckim 2024
  • sprawy różne, wolne wnioski zakończenie zebrania

Galeria zdjęć


Plakat informujący o zebraniu wiejskim w Sierakowie, które odbędzie się ósmego września 2023, boisko sportowe w Sierakowie.
Opis porządku obrad zebrania: otwarcie zebrania, stwierdzenie ważności obrad, przyjęcie porządku zebrania, fundusz sołecki i ewentualna zmiana zadań, podjęcie uchwały o funduszu sołeckiego 2024