W ramach działań proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza, zakupiono elektryczny pojazd, który pełni rolę mobilnego laboratorium do badań jakości powietrza. Działania te dofinansowano dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych przez Wydział Ochrony Środowiska.
Samochód z napędem elektrycznym wyposażono w przenośne narzędzia umożliwiające analizę zanieczyszczeń powietrza. Zakup tego pojazdu został dofinansowany w wysokości 200 tysięcy złotych z programu "Mazowsze dla czystego powietrza". Łączna wartość tego projektu wynosi prawie 270 tysięcy złotych.
Niezwykle istotnym elementem wyposażenia pojazdu jest analizator pozwalający na ciągłe automatyczne pomiary stężeń pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 w powietrzu. Wysoki poziom tych pyłów może sugerować nielegalne spalanie paliw w domowych paleniskach. Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową na terenie województwa mazowieckiego, zakazane jest stosowanie w paleniskach mułów i flotokoncentratów węglowych, a także mieszanek wytwarzanych z ich użyciem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego rodzaju węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej o ziarnistości 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% w stanie roboczym.
Dodatkowo, pojazd jest wyposażony w przenośny detektor wielogazowy, który umożliwia pomiar stężeń czterech gazów: tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru i metanu. Ponadto, pojazd posiada wilgotnościomierz, który służy do pomiaru wilgotności drewna użytkowanego w gospodarstwach domowych.
Od dziś mieszkańcy gminy Izabelin mogą zobaczyć to mobilne laboratorium na ulicach naszej gminy, gdzie będzie prowadzić badania nad jakością powietrza.

Galeria zdjęć