Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie:
- stażu 
- prac interwencyjnych 
dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Maksymalny okres refundacji prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy. Kwota refundacji 1 400 zł + składki ZUS.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl oraz pod nr tel.: 22 725-42-91 w. 111, 122.

Oryginał zaproszenia poniżej w załączniku