Wybrany został Zarząd Samorządu, który będzie reprezentował uczniów w roku szkolnym 2023/2024. W jego skład wchodzą:

Krystian Surdel, klasa 7
Mikołaj Fieducik, klasa 6
Natalia Gromadka, klasa 6
Ewa Jabłońska, klasa 7
Leon Stettner, klasa 5.
 
W planach Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny jest wiele akcji, w tym m.in. Dzień bez plecaka, akcja tworzenia kartek świątecznych, Poczta Walentynkowa, Dzień bez sprawdzianów i odpytywania, szczęśliwy numerek i inne. Zakładane jest również badanie potrzeb uczniów w formie aniety oraz pudełka z pomysłami.
 
Nowej ekipie i opiekunom Samorządu Uczniowskiego życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.