Zakończona została rekrutacja na zajęcia realizowane w ramach projektu. Wszyscy biorący w niej udział zostaną poinformowani o wynikach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zajęcia rozpoczynają się od 2 października 2023 r. W załączniku zaktualizowany harmonogram.