Zapraszam chętne osoby z klas 7 i 8 do wyjazdu na sobotni wykład otwarty połączony z pokazami dla uczniów szkoły podstawowej pt. „Od muzyki do fizyki”, który odbędzie się 2 marca br. Zgłoszenia przyjmuję do 23 lutego br. za pośrednictwem Teams lub dziennika elektronicznego. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica i zaakceptowanie regulaminu wyjazdu przez uczestnika wyjazdu i jego rodzica.

Link do spotkania: Zajęcia otwarte z fizyki (fuw.edu.pl)

Dojazd na wykład i powrót ucznia do domu po wykładzie odbywa się we własnym zakresie. Z uczniami spotykam się na miejscu wydarzenia, w gmachu Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 5 o godzinie 9:45. Spotkanie odbędzie się w sali 0.03 w godzinach 10:00 - 11:00. 

Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w wydarzeniu.

Anna Kandziora