Uchwała Rady Gminy Izabelin w sprawie utworzenia klubu dziecięcego „Łoszaki” w gminie Izabelin oraz nadania statutu.

Uchwała nr LXXI/570/23 Rady Gminy Izabelin https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2023/6501/akt.pdf