Moc prawną traci dotychczasowy statut z dnia 1 września 2022 r. 

Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Laskach w dniu 28 września 2023 r. 

Statut przedszkola po zatwierdzeniu wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.