Moc prawną traci dotychczasowy statut z dnia 1 lutego 2022 r. 

Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Laskach w dniu 29 sierpnia 2022 r. 

Statut przedszkola po zatwierdzeniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.