Logo projektu unijnego

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że wraz z Gminą Izabelin, jako Partner w Projekcie, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 82 dzieci (40DZ/42CH), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (3CH) z Gminnego Przedszkola w Laskach„Akademia Pod Dębowym Liściem”.

 

W ramach projektu realizowane będą:

- dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

- kursy i szkolenia nauczycieli

Realizowane zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci

w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie umiejętności,

kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym

z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Projektu zostanie dostosowane przedszkole do potrzeb dzieci

z niepełnosprawnością, zakupione zostaną także pomoce

do zajęć z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi.

Wartość projektu: 369 015,00 zł
Wysokość dofinansowania: 295 015,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.03.2021