Akademia Pod Dębowym Liściem to przedszkole położone na pięknym częściowo zalesionym terenie, w samym sercu Lasek przy ul. 3-go Maja 43. Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Gminy Izabelin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, otoczonym dużą ilością zieleni, spośród której wyróżnia się wielki rozłożysty, stary dąb. To właśnie dzięki niemu nasze przedszkole nazwaliśmy „Akademią pod dębowym liściem”. Nasz piękny dąb przypomina nam, że należy żyć w zgodzie z przyrodą. Nasze przedszkolaki mają możliwość codziennego korzystania z pięknego ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci. Bliskie sąsiedztwo z Puszczą Kampinoską sprzyja częstym wycieczkom i spacerom w różnych porach roku.


W naszym przedszkolu jest 7 grup, w których bawi się i uczy 175 dzieci w wieku 3-6 lat . Każda grupa wiekowa posiada osobną przestronną salę, wyposażoną w nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, własną  łazienkę i szatnię. Mamy też dodatkową salę edukacyjno- gimnastyczną. Pracujące tu nauczycielki posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje oraz ustawicznie się dokształcają (kursy, szkolenia, itp.).


Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, uśmiechowi na co dzień, a także wzajemnej życzliwości, panuje w naszym przedszkolu miła, przyjazna atmosfera dla naszych wychowanków i dla nas. Pragniemy, aby oddziaływanie naszej placówki było spójne z potrzebami i oczekiwaniami rodziców. Chcemy wspólnie z nimi stworzyć taką organizację życia przedszkolnego, w której dzieci mogłyby poznawać samych siebie, rzeczywistość społeczno - kulturalną, nabywać umiejętności komunikowania się, poznawania otoczenia, mieć poczucie bezpieczeństwa, tożsamości i wspólnoty z grupa społeczną.

 

Galeria zdjęć


Listek dębu z napisem
Akademia Pod Dębowym Liściem