Logo projektu unijnego

Gmina Izabelin realizowała projekt pn. Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia
Pod Dębowym Liściem"- jest nas więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
W skład projektu wchodzi: wyposażenie sal w meble, stoły , krzesła, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK dla nowego oddziału, zakup i montaż pieca CO,
wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw: 200 m2, zakup piaskownicy przenośnej, bieżące funkcjonowanie nowego oddziału, realizacja wsparcia wobec dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dokształcanie nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci z przedszkola.

Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 28.04.2017 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 16.11.2017 r.
 Wartość projektu ogółem: 499 340,24 zł
 Dofinansowanie 80%: 399 472,19 zł