W naszym przedszkolu corocznie prowadzone są zajęcia na podstawie przedszkolnego programu adaptacyjnego. Jest on adresowany do dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców. Udział nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców w programie adaptacyjnym ma za zadanie obniżenie poczucia lęku związanego z nową sytuacją życiową, jaką jest przebywanie poza domem rodzinnym.
  Celem programu adaptacyjnego jest:
a) zapoznanie rodziców z nauczycielem, (nauczycielami) – przyszłym wychowawcą ich dziecka,
b) zapoznanie rodziców z bazą lokalową przedszkola, wyposażeniem sal i ogrodu przedszkolnego,
c) zapoznanie dziecka z nauczycielem (nauczycielami) i innymi dziećmi,
d) poznanie przez dziecko jego przyszłej sali zajęć, szatni i ogrodu przedszkolnego,
e) obserwacja dzieci podczas zajęć i zabaw dowolnych.
 

Za realizację programu adaptacyjnego odpowiedzialni są nauczyciele, którzy obejmą wychowawstwo w najmłodszej grupie lub grupach od 1-go września. 
Program adaptacyjny organizowany jest w miesiącach letnich. Szczegółowe informacje o terminach spotkań podawane są na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.