07.09.2023 r. oraz 11.09.2023 r. w przedszkolu odbyły się pierwsze zebrania z rodzicami rozpoczynające nowy rok szkolny 2023/2024.

Wśród zaproszonych gości była Pani Wójt Gminy Izabelin – Pani Dorota Zmarzlak, która zaprezentowała rodzicom „Powitalnik”, w którym są informacje dotyczące wsparcia oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna działająca na terenie Gminy Izabelin, oraz Pani Anna Ordon, pracownik SPZOZ, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania. Pani Anna omówiła szeroko pojętą higienę osobistą dziecka, skutki przyprowadzania chorych dzieci do przedszkola a także zaznaczyła, jak ważna jest współpraca przedszkola z rodzicami pod kątem zapobiegania rozpowszechniania się wszawicy u dzieci.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Jeziorskiej, Dyrekcji SPZOZ Izabelin za współpracę oraz umożliwienie wsparcia przedszkola w zakresie profilaktyki czystości, higieny oraz zdrowia dzieci w przedszkolu.