19 Czerwca 2024

18:00

Miejsce: Mokre Łąki

Zebranie wiejskie 19 czerwca na Mokrych Łąkach o godzinie 18:00.

Zebranie wiejskie sołectwa Truskaw 9 czerwca na Mokrych Łąkach o godzinie 18:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Truskawia na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 19 czerwca na Mokrych Łąkach o godzinie 18:00.

 W programie zebrania:

1. Otwarcie zebrania. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przedstawienie nowego Wójta Gminy Izabelin oraz Radnych Gminnych z okręgów, w których głosowali mieszkańcy Truskawia. 
4. Informacja o zadaniach zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego. 
5. Zmiana podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024. 
6. Sprawy różne, wolne wnioski
7. Zakończenie zebrania

Zapraszamy i do zobaczenia!