Dokumenty:

1. Jak prawidłowo segregować odpady? Poradnik dla mieszkańców (pdf - 5829KB) - Poradnik dla mieszkańców.
2. Katalog błękitno-zielonej infrastruktury (pdf - 1292KB) - Propozycje rozwiązań dla mieszkańców.
3. Katalog błękitno-zielonej infrastruktury (pdf - 3877KB) - Propozycje rozwiązań dla projektantów drogowych
4. Katalog obiektów małej architektury (pdf - 14795KB)
5. Kompostuję, bo Ziemię szanuję! (pdf - 4101KB) - Poradnik dla mieszkańców.
6. Kuchnia wyrzutków, czyli odpadki z kuchni Twojej matki (pdf - 2475KB) - Efekt pracy Koła Dziennikarskiego „Młody reporter”, działającego w Szkole Podstawowej w Izabelinie pod czujnym okiem Pani Dominiki Olszewskiej-Dąbkiewicz, które we współpracy z Sylwią Majcher – edukatorką ekologiczną – przygotowało wirtulaną miniksiążkę kucharską.
7. Rośliny oczyszczające powietrze (pdf - 15704KB)
8. Wspólnie zrobimy więcej (pdf - 8790KB) - Broszura dla NGO.
9. Zieleń przyjazna naturze - sadźmy rośliny rodzime w gminie Izabelin (pdf - 10893KB) - Katalog zawiera listę roślin rodzimych, których wykorzystywanie pozwoli zachować naturalny krajobraz, przyniesie korzyści nie tylko nam, ale również przyrodzie przyczyniając się do zachowania bioróżnorodności.
10. Kalendarium wydarzeń w gminie 2023 (pdf - 6736KB) - Ulotka z wydarzeniami gminnymi na cały rok.
11. Telefoniczny przewodnik dla mieszkańców gminy Izabelin (pdf - 179KB) - Adresy i numery telefonów wydziałów urzędu oraz najważniejszych instytucji gminnych i powiatowych zebrane w jednej ulotce.